Koncepcja smart city w budowaniu marki miasta - możliwości i ograniczenia

Anna Augustyn , Magdalena Florek , Marta Hereźniak

Abstract

The article addresses the possibilities and limitations of application of the smart city concept in building a city brand. At the beginning, the priorities and problems faced by contemporary, often overcrowded cities, were analyzed. The answer to these problems is the implementation of the holistic concept of smart city, which is a factor of sustainable and innovative development, increasing the quality of life in cities and the level of their competitiveness. Transformation towards smart city is a long-term and multifaceted process, but it is worth the effort, because it brings a lot of socioeconomic benefits to the city and its residents. It is also a potential foundation for building an attractive city brand, whose identity can be based on positive connotations of smart attributes. Building the brand on smart city idea presents many opportunities from marketing perspective, but it also faces various limitations resulting from the durability of such a perceptual advantage or the difficulty of distinguishing itself among competitors, which is a one of the fundamentals of branding.
Author Anna Augustyn - Uniwersytet w Białymstoku
Anna Augustyn,,
-
, Magdalena Florek (WZ / KHiM)
Magdalena Florek,,
- Department of Trade and Marketing
, Marta Hereźniak - Uniwersytet Łódzki (UŁ), MNiSW [80]
Marta Hereźniak,,
-
Other language title versionsThe concept of smart city in building a city brand - opportunities and limitations
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No10 [CD]
Pages60-74
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishrozwój miast, jakość życia, miasto inteligentne, marka miasta, branding
Keywords in Englishcity development, quality of life, smart city, city brand, branding
Abstract in PolishArtykuł poświęcono możliwościom i ograniczeniom wykorzystania koncepcji smart city w budowaniu marki miasta. Na wstępie poddano analizie priorytety i problemy z jakimi borykają się współczesne, często przeludnione miasta. Odpowiedzią na te problemy jest wdrażanie holistycznej koncepcji smart city, stanowiącej czynnik zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju, podnoszący jakość życia w miastach oraz poziom ich konkurencyjności. Transformacja w kierunku smart city to proces długofalowy i wieloaspektowy, warty jednak wysiłku bowiem przynoszący miastu i jego mieszkańcom wiele korzyści społeczno-ekonomicznych. To również potencjalny fundament do budowania atrakcyjnej marki miasta, której tożsamość można oprzeć na wzbudzających pozytywne konotacje atrybutach "smart". Budowanie marki na bazie idei smart city daje miastu wiele możliwości z punktu widzenia marketingu, ale również napotyka różne ograniczenia, wynikające na przykład z trwałości tak określonej przewagi percepcyjnej, czy z trudności do wyróżnienia się wśród konkurentów, co stanowi jedną z podstaw budowania marki.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MARKETING_I_RYNEK_CD_10_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 16-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-06-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?