Interes publiczny czy interes społeczny

Aldona Kamela-Sowińska

Abstract

Interests and interest groups in all types of political systems can be placed broadly in five categories: economic interests, cause groups, public interests, private and public institutional interests, and non-associational groups and interests. The main purpose of this article is to give the evidence that accounting law protects private institutional interests, mainly local governments interest, and by definition its role in creating sustainable growth is limited.
Author Aldona Kamela-Sowińska (WZ / KR)
Aldona Kamela-Sowińska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsPublic Interest vs. Social Welfare? What Kind of Interest Protects Accounting of Units of the Public Finance Sector
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No396
Pages77-84
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish interes publiczny, interes społeczny, rachunkowość sektora finansów publicznych.
Keywords in English: public interest, social welfare, accounting of the public finance sector
Abstract in PolishCel - wskazanie różnic między pojęciami "interes publiczny" i "interes społeczny" oraz wykazanie, że rachunkowość sektora finansów publicznych chroni jedynie interes społeczny, a nie interes publiczny, przez co rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) jest znikoma. Założenia - w artykule nie używa się powszechnego terminu "rachunkowość budżetowa", uznawszy, że termin ten jest podmiotowo niedookreślony. W zamian stosowany jest termin "rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych" (JSFP), jednak przy cytowaniu aktów prawnych używana jest terminologia z nich wynikająca. Metody/podejścia badawcze - W artykule zastosowano metodę badania teoretyczno-prawnego nad stanem i funkcjonowaniem prawa aktualnie obowiązującego i metoda analizy dedukcyjnej.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.396.08
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/33292/edition/30157/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 2. Rachunkowość
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?