Klasyfikacja statystyczna towarów a wybór stawki VAT dla produktów spożywczych

Lidia Peretiatkowicz , Michał Wojtas

Abstract

The purpose of the article is to characterize selected elements of the classification of goods and services and its consequences for the taxation of VAT products. Design/Methodology/approach - Study of subject literature, jurisprudence and analysis of law. Findings - The analysis shows the tax implications of the choice of the VAT rate on food products based on the statistical classification. Originality/value -Article presents cognitive values in relation to the problem of settling VAT on food products.
Author Lidia Peretiatkowicz (WE / KFP)
Lidia Peretiatkowicz,,
- Department of Public Finance
, Michał Wojtas
Michał Wojtas,,
-
Other language title versionsStatistical Classification of Goods and the Choice of the VAT Rate for Food Products
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No3 (87), cz. 2
Pages67-76
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPodatek od wartości dodanej (VAT), Stawki podatkowe, Artykuły spożywcze, Klasyfikacja statystyczna
Keywords in EnglishValue Added Tax (VAT), Tax rates, Foodstuffs, Statistical classification
Abstract in PolishScharakteryzowanie wybranych elementów problematyki klasyfikacji statystycznej towarów i usług i jej konsekwencji dla opodatkowania VAT produktów spożywczych. Metodologia badania - Studia literatury przedmiotu, orzecznictwa oraz analiza przepisów prawa. Wynik - Wskazano konsekwencje podatkowe uzależnienia wyboru stawki VAT na produkty spożywcze od klasyfikacji statystycznej. Oryginalność/Wartość - W artykule zaprezentowano wartości poznawcze w zakresie problemów polskich podatników związanych z rozliczaniem podatku VAT od produktów spożywczych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.87/2-06
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5959/31573.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?