Czteroczynnikowy model Carharta z czynnikiem płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Leszek Czapiewski , Szymon Stereńczak

Abstract

Cel – Celem jest zbadanie, czy uzupełnienie modelu Carharta o czynnik płynności akcji poprawia jego moc objaśniającą na GPW w Warszawie. Metodologia badania – Stosując test GRS, analizowane są anormalne stopy zwrotu (α) z dziewięciu ważonych kapitalizacją portfeli tworzonych na bazie tercyli kapitalizacji i płynności akcji dla modelu Carharta oraz modelu Carharta z dodatkowym czynnikiem płynności akcji. Do pomiaru płynności wykorzystane zostały miary Amihuda oraz LOT. Wynik – Włączenie czynnika płynności akcji do modelu Carharta powoduje zwiększenie jego mocy objaśniającej stopy zwrotu, mierzonej skorygowanym R2 , zmniejszenie stopy zwrotu nieobjaśnianej przez model (α) oraz spadek wartości statystyk GRS, co wskazuje, że uwzględnienie czynnika płynności pozwala lepiej objaśnić przekrojowe zróżnicowanie stóp zwrotu na polskim rynku akcji. Oryginalność/wartość – Dotychczas czynnik płynności był włączany wyłącznie do postaci modelu CAPM oraz trójczynnikowego modelu Famy-Frencha. Uwzględnienie czynnika płynności akcji w tych modelach nie poprawia ich mocy objaśniającej.
Author Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
, Szymon Stereńczak (WZ / KFP)
Szymon Stereńczak,,
- Department of Corporate Finance
Pages36-45
Publication size in sheets0.5
Book Zarzecki Dariusz (eds.): Zarządzanie finansami. Rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw, 2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-7972-349-2, 252 p.
Keywords in Polishczynnik płynności; płynność; model wyceny; model Carharta; test GRS
Keywords in Englishliquidity factor; liquidity; pricing model; Carhart model; GRS test
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 20-07-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?