Zmiany pozycji wybranych metropolii europejskich w rankingach międzynarodowych

Marta Jankowska

Abstract

Contemporary metropolises significantly determine the competitive advantage of national economies and constitute a driving force of their development. The potential of these places consists of a number of factors that cannot always be investigated by means of hard indicators. Therefore, it is helpful to analyze the global rankings of cities that represent metropolises in terms of more subjective criteria. The article analyzes the changes of position of eight selected European metropolises in three international city rankings in the years 2007-2011. On this basis the conclusions about the possible reasons for the pace of changes in the level of cities development were drawn. Particular attention was paid to the importance of the quality of life in the city for the attractiveness of the metropolis.
Author Marta Jankowska (WZ / KEPiŚ)
Marta Jankowska,,
- Department of Spatial and Environmental Economics
Other language title versionsChanges in the Positions of Selected European Metropolises in International Rankings
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No8
Pages174-192
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishmetropolia, jakość życia, czynniki miękkie i twarde, ranking miast
Keywords in Englishmetropolis, quality of life, hard and soft factors, the ranking of cities
Abstract in PolishWspółczesne metropolie w znacznym stopniu decydują o przewadze konkurencyjnej gospodarek narodowych i stanowią siłę napędową ich rozwoju. Na potencjał tych ośrodków składa się wiele czynników, które nie zawsze można zbadać przy użyciu twardych wskaźników. W tym celu pomocne jest wykorzystywanie światowych rankingów miast, które przedstawiają metropolie z punktu widzenia bardziej subiektywnych kryteriów. W artykule analizuje się zmiany pozycji ośmiu wybranych metropolii europejskich w trzech międzynarodowych rankingach miast z lat 2007-2011 oraz formułuje wnioski na temat możliwych przyczyn odnotowanego tempa zmian w poziomie ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia jakości życia w mieście dla atrakcyjności metropolii.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/09_jankowska.pdf
Languagepl polski
File
09_jankowska.pdf 197.01 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?