Źródła luki kompetencyjnej w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego

Sebastian Narojczyk , Dariusz Nowak

Abstract

The article deals with the problem of competency gap. At the beginning, the es-sence of competencies of enterprises was discussed, and then the phenomenon of compe-tency gap was characterized. In addition, the results of empirical research were presented, the subject of which was the identification of factors affecting the creation of a competence gap in industrial processing enterprises. It should be emphasized that have been demon-strated a number of barriers and problems, which include, most of all, the lack of adequate material and non-material resources, the economic situation and the administrative activity of the country. The theoretical part was based on the analysis of Polish and English biblio-graphy and the empirical part on the basis of surveys which were carried out on a sample of 162 entities representing manufacturing companies
Autor Sebastian Narojczyk (WZ / KZAZP)
Sebastian Narojczyk
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
, Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuIdentification of the Competency Gap in Industrial Processing Enterprises
Tytuł czasopisma/seriiPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, e-ISSN 2543-8190, (0 pkt)
Rok wydania2019
TomXX
Nr1, cz. 2
Paginacja85-99
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimKompetencje, źródło kompetencji, luka kompetencyjna, możliwości
Słowa kluczowe w języku angielskimCompetence, source of competencies, competence gap, capabilities
URL http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruZarządzanie restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?