Gospodarcza niepewność według Johna R. Commonsa

Beata Woźniak-Jęchorek

Abstract

The article presents the concept of economic insecurity developed by John R. Commons, which is one of the determinants of activity in the market. Its intellectual background was based on the original (traditional or historical) institutional economics. This school of economics aspires to create an alternative to mainstream economics defined in terms of the neoclassical tradition. Economic insecurity or its opposite, economic security, can be explained by stressing the strategic role played by the present expectations of the stability of collective action guaranteeing everybody a share of the social output. Economic insecurity is also, to a large extent, a problem of confidence in the future. In the capitalist system, especially in times of economic crises, the action of the economic agents is dominated by economic insecurity. The economic analysis should therefore not ignore the broad aspects of motives of the economic action. According to institutional economics these motives go far beyond the rationality postulate, where the economic action is understood as a utilitarian behaviour of utility maximisation (or profit maximisation) under a budget constraint (or cost constraint). The study of economic insecurity involves various concepts, such as those of social relation, transaction, negotiational psychology, rights and duties, opportunities and the concept of futurity. The paper presents the evolution of insecurity and risk concept, the theories of public choice and especially groups of interest and, finally, describes the concept of economic insecurity as an institutionalised process by John R. Commons.
Author Beata Woźniak-Jęchorek (WE / KMiBR)
Beata Woźniak-Jęchorek,,
- KMiBR
Other language title versionsEconomic insecurity according to John R. Commons
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol76
No3
Pages175-192
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polish niepewność, instytucjonalizm, J.R.Commons
Abstract in PolishCelem artykułu jest przybliżenie koncepcji gospodarczej niepewności Johna R. Commonsa, będącej jedną z determinant działania podmiotów ekonomicznych na rynku. Tłem teoretycznym prezentowanego opracowania są poglądy starej ekonomii instytucjonalnej aspirującej do stworzenia alternatywy wobec ekonomii głównego nurtu definiowanej w kategoriach tradycji neoklasycznej. Gospodarcza niepewność czy przeciwnie ‒ gospodarcza pewność mogą być określane jako te elementy, które pełnią w życiu gospodarczym strategiczną rolę, odpowiadają bowiem za teraźniejsze oczekiwania co do przyszłości. Dla każdego podmiotu gospodarczego ważna jest bowiem stabilność zbiorowych działań zarówno społeczeństwa jako całości, jak i państwa jako organu tworzącego oraz kontrolującego przestrzeganie zasad. Działania te mają bowiem zagwarantować każdej jednostce gospodarczej udział w produkcji dóbr i usług. Według Commonsa w systemie kapitalistycznym, zwłaszcza w czasach kryzysów gospodarczych, dominuje jednak poczucie braku bezpieczeństwa na rynku, czyli właśnie gospodarcza niepewność. Badania ekonomiczne nie powinny zatem pomijać tego aspektu funkcjonowania rynku. Wyjaśnienie koncepcji gospodarczej niepewności według J.R. Commonsa wiąże się przy tym z kwestią społecznych relacji, pojęciem transakcji, rozwojem psychologii negocjacji, czy też potrzebą określenia praw i obowiązków podmiotów gospodarczych oraz związków dzisiejszego działania z efektami uzyskiwanymi w przyszłości. Dlatego też w artykule przedstawiono założenia koncepcji grup interesu wpisującej się w teorie wyboru publicznego, rozróżniono pojęcie niepewności i ryzyka, opisano problem gospodarczej niepewności jako pewien zinstytucjonalizowany proces, a na koniec porównano koncepcję Johna R. Commonsa z teorią grup interesu Mancura Olsona.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2014.76.3.13
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1800
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?