Satysfakcja klientów obiektów handlowych na przykładzie stacji paliw - raport z badań

Tomasz Zawadzki , Patrycja Wyciszkiewicz

Abstract

There are approximately 6,800 petrol stations in Poland. Over 56 percent of them operate under brands of Orlen, Lotos, CircleK (previously known as Statoil), Shell, BP, AMIC (previously Lukoil) and Moya. The competitive struggle between these companies is no longer limited solely to the issue of price or perceived quality of the fuel. The gas station, as a trade format, evolvcs and the range of the offer has been expanding. Therefore, customer satisfaction is one of the crucial points ofconsideration. The role of a gas staden as a commercial object has changed considerably — from the place Where fuel was purchased to the place where one can dine, meet friends and business partners or simply have a brake during a trip. The principal aim of the article is to identify the main factors affecting satisfaction of gas station customers Which is understood as proper fulfillment of their expectations in terms of shopping preferences. This article is based on the results of a survey on the gas station customets' satisfaction. The suxvey has been carried out from February 1111 May 2017 on the population of 1724 drivers (targeted screening). The respondents assessed thc chain of stations which they used most often. This allowed for a comparative analysis ofthe customers perception of various aspects of the gas station offer.
Author Tomasz Zawadzki (WZ / KHiM)
Tomasz Zawadzki,,
- Department of Trade and Marketing
, Patrycja Wyciszkiewicz (WZ / KSM)
Patrycja Wyciszkiewicz,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsSatisfaction of Gas Station Customers - Survey Report
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol49
No1
Pages134-140
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsatysfakcja klienta, zachowania nabywców, handel detaliczny, stacje paliw
Keywords in Englishgas station, satisfaction, consumer behavior
Abstract in PolishSegment stacji paliw liczy w Polsce ponad 6800 punktów. Ponad 56 procent funkcjonuje W ramach takich maxek jak Orlen, Lotos, CircleK (dawniej Statoil), Shell, BP, AMIC (dawniej Lukoil) i Moya. Walka konkurencyjna pomiędzy tymi podmiotami nie ogranicza się już wyłącznie do kwestii ceny czy postrzeganej jakości paliwa. Stacja paliw, jako format handlu ewoluuje, rozszerzając zakres ofertyi uwzględniając W Większym stopniu satysfakcję odbiorców Zmienia się przede wszystkim rola stacji paliw jako obiektu handlowego — z miejsca nabycia paliw do miejsca konsumpcji, spotkań i odpoczynku. Celem badania była identyfikacja kompleksowej oceny funkcjonowania stacji paliw przez ich klientów. Identyfikacja głównych czynników wpływających na satysfakcję klientów stacji paliw, rozumianą jako należyte spełnienie ich oczekiwań W zakresie preferencji zakupowych. W niniejszym artykule przeanalizowano wyniki badania satysfakcji nabywców przeprowadzonego wśród 1724 klientów stacji paliw w okresie luty—maj 2017. Zastosowano dobór celowy. Ocenie podlegała ta sieć stacji, na której najczęściej tankowali. Pozwoliło to na przeprowadzenie analizy porównawczej postrzegania przez nabywców różnych aspektów funkcjonowania stacji paliw.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2018/1_1_2018/1_1_2018_134.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?