Elementy nowości wspólnej polityki rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa

Sebastian Stępień , Andrzej Czyżewski

Abstract

The article presents the main objectives of the reform of the Common Agricultural Policy after 2014 and assesses them from the point of view of Polish agriculture. It takes into account such issues as the level of the EU budget and its allocation for Poland, a new scheme of direct payments, including the "greening" element and the support under the Rural Development Program. The publication is a review of the subject literature with the elements of deductive reasoning using the source material of the EU institutions and the Polish government, as well as authors' estimates.
Autor Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ)
Sebastian Stępień
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuThe new elements of Common Agricultural Policy after 2014 in relation to the Polish agriculture
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, ISSN 2081-6960, (B 13 pkt)
Rok wydania2014
Tom14
Nr3
Paginacja37-47
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimwspólna polityka rolna, reforma, nowe elementy, rolnictwo w Polsce
Słowa kluczowe w języku angielskimCommon Agricultural Policy, reform, new elements, agriculture in Poland
Streszczenie w języku polskimW artykule zaprezentowano główne założenia reformy wspólnej polityki rolnej po 2014 roku. Uwzględniono elementy nowości i oceniono je z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa. Podjęto takie kwestie, jak poziom budżetu UE i jego alokacja dla Polski, nowy schemat płatności bezpośrednich, w tym ich „zazielenienie” oraz wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Publikacja ma charakter przeglądowy z elementami wnioskowania dedukcyjnego, wykorzystano w niej materiały źródłowe instytucji unijnych i rządu polskiego oraz szacunki autorów.
URL http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2014_T14%2829%29_z3.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?