Regulatory Aspects of Supervision of Insurance Undertakings in Insurance Group

Jerzy Łańcucki

Abstract

All the key issues related to the functioning of group supervision and the functioning of colleges of supervisors have been laid down in the [Polish] Insurance and Reinsurance Activity Act implementing the Solvency II Directive whereas the details have been regulated in the guidelines and binding technical standards. The legislation has introduced an innovative supervision model where a key role is assigned to a group supervisor whilst maintaining an important role of the solo supervisor. The analysis of the adopted solutions presented in this article shows that the special role assigned to the group supervisor may lead to a situation where a competent national supervisory authority of subsidiary undertakings has limited powers as regards the decision-making process at a group level. As a result, it will be difficult to ensure partnership relations in the supervision process between the home countries of insurance companies and their host countries.
Author Jerzy Łańcucki (WT / KEJ)
Jerzy Łańcucki,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsAspekty regulacyjne nadzoru nad zakładami ubezpieczeń w grupach
Journal seriesPrawo Asekuracyjne, ISSN 1233-5681, (B 9 pkt)
Issue year2016
No1 (86)
Pages3-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnadzór nad grupą, kompetencje EIOPA, kolegium organów nadzoru
Keywords in Englishgroup supervision, competence of EIOPA, college of supervisors
Abstract in PolishW ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wdrażającej dyrektywę Wypłacalność II, uregulowano m.in. wszystkie podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem nadzoru nad grupą oraz funkcjonowaniem kolegium organów nadzoru. Kwestie szczegółowe dotyczące tych zagadnień regulowane są w wytycznych oraz wiążących standardach technicznych. Przepisy wprowadzają innowacyjny model nadzoru, w którym kluczową rolę przypisano organowi sprawującemu nadzór nad grupą przy zachowaniu ważnej roli organu nadzoru indywidualnego. Przeprowadzona w artykule analiza przyjętych rozwiązań wskazuje na to, że szczególna rola, jaką przypisano organowi sprawującemu nadzór nad grupą, w konsekwencji może prowadzić do sytuacji, że właściwy organ państwowy, będący organem nadzoru jednostek zależnych, będzie miał ograniczone możliwości w procesie podejmowania decyzji na poziomie grupy. W związku z tym trudno będzie zapewnić partnerskie relacje w procesie nadzoru między państwami macierzystymi spółek ubezpieczeniowych i państwami goszczącymi te spółki.
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?