Motywacja przedsiębiorcza a identyfikacja okazji

Maciej Koczerga

Abstract

The objective of this paper is to present new findings related to the link between entrepreneurial motivation and entrepreneurial opportunity. The deliberations are initiated with a short literature review on entrepreneurial motivation and opportunity and the following part is dedicated to presenting conclusions from author's own research. The paper is based on qualitative research and in-depth interviews as the research instrument. The author implements the concept of general and specific entrepreneurial motivation. The paper emphasizes also the complexity of opportunity identification and evaluation and the importance of perception and experience of prospective entrepreneurs. Using the guidelines of grounded theory the author presents a new concept integrating entrepreneurial motivation and opportunity identification and evaluation. The findings also cast light on the circumstances contributing to the decision to start a business.
Author Maciej Koczerga (WZ / KSM)
Maciej Koczerga,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsEntrepreneurial Motivation and Opportunity Identification
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol12
No3
Pages88-108
Publication size in sheets1
Keywords in Polishprzedsiębiorczość, motywacja przedsiębiorcza, okazje przedsiębiorcze, okazje
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie nowych ustaleń dotyczących relacji pomiędzy motywacją przedsiębiorczą a okazją. Rozważania otwiera krótki przegląd dotychczasowych ustaleń na temat motywacji przedsiębiorczej i okazji, a dalsza część jest poświęcona zaprezentowaniu wniosków z badań własnych. Artykuł oparty jest na badaniach jakościowych i wywiadach pogłębionych jako instrumencie badawczym. Autor wprowadza pojęcia ogólnej i specyficznej motywacji przedsiębiorczej. W artykule wskazuje także na złożoność zagadnienia identyfikacji i ewaluacji okazji przedsiębiorczej oraz znaczenie percepcji i doświadczeń przyszłych przedsiębiorców. Korzystając ze wskazówek teorii ugruntowanej, autor prezentuje nową koncepcję integrującą motywację przedsiębiorczą oraz identyfikację i ewaluację okazji przedsiębiorczej oraz jakie okoliczności poprzedzają decyzję o założeniu własnego przedsiębiorstwa.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.47.5
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 8.0, 03-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 03-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?