Koncepcja accountability a rachunkowość - podejście teoretyczne

Beata Zyznarska-Dworczak

Abstract

The aim of the study is to assess the impact of a concept of accountability on accounting and the role of accounting in the implementation of accountabil-ity concepts in an enterprise. An analysis of the significance of the accountability concept was conducted, indicating in particular the types of this concept and the areas of its implementation in a company. Against this background, based on de-ductive reasoning, the thesis of the article has been proved. The paper shows that the accountability concept directs the development of accounting to support the settlement of corporate responsibility, in its reporting, management and control dimension. The paper shows that a cascade of accountability within an enterprise determines the areas in which accounting is important.
Author Beata Zyznarska-Dworczak (WZ / KR)
Beata Zyznarska-Dworczak,,
- Department of Accounting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (0 pkt)
Issue year2019
Vol7
No3
Pages178-193
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishrachunkowość, accountability, odpowiedzialność, rozwój zrównoważony
Keywords in Englishaccounting, accountability, responsibility, sustainable development, sustainability
Abstract in Polish Celem artykułu jest ocena wpływu koncepcji accountability na rachunkowość przedsiębiorstw oraz roli rachunkowości w realizacji założeń koncepcji accountability. Jego realizacja wymagała przeprowadzenia analizy znaczenia koncepcji accountability prezentowanego w piśmiennictwie naukowym, wyznaczenie rodzajów tej koncepcji i obszarów jej urzeczywistniania w przedsiębiorstwie. Na tym tle, za pomocą wnioskowania dedukcyjnego, udowodniono tezę artykułu, wykazując, że koncepcja accountability ukierunkowuje rozwój rachunkowości na wsparcie przeprowadzania rozrachunku z odpowiedzialności przedsiębiorstwa, zarówno w jej wymiarze sprawozdawczym, jak i zarządczo-kontrolnym. W opracowaniu wykazano, że kaskadowanie accountability w ramach przedsiębiorstwa wyznacza obszary, w których istotne jest zastosowanie rachunkowości
DOIDOI:10.18559/SOEP.2019.3.11
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202019/11zyzynarksa.pdf
Languagepl polski
File
11zyzynarksa.pdf 522.82 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?