Unikanie opodatkowania w firmach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Michał Kałdoński

Abstract

The article seeks to establish whether and why family firms listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) are more likely to avoid paying taxes than other companies. The author examines the tax avoidance practices of listed firms, using a long-run measure of tax avoidance drawn from the literature: the so-called three-year cash effective tax rate ("cash tax paid divided by pre-tax book income"). The author demonstrates that family firms exhibit greater tax avoidance than their non-family counterparts, as shown by their lower cash effective tax rate. The difference in the effective tax rate between family and non-family firms is more than 4.0%, the author says. The research validates the hypothesis that family firms are ready to seek tax savings even at the expense of potential fines imposed by tax inspectors and reputation damage. The author also finds that diversified family firms and family firms that do not depend on external finance exhibit greater tax avoidance. Among family firms, a higher level of tax avoidance is characteristic of "opaque" firms and firms using dual-class shares, Kałdoński says. This indicates that diversification and financial independence tend to lower the costs of tax avoidance, while a lack of transparency and dual-class shares can be used for tax avoidance purposes, the author adds.
Author Michał Kałdoński (WZ / KFP)
Michał Kałdoński,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsTax Avoidance in Family Firms Listed on the Warsaw Stock Exchange
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2015
No2
Pages79-111
Publication size in sheets1.6
Keywords in Polishunikanie opodatkowania, firmy rodzinne, problemy agencji
Keywords in Englishtax avoidance, family firms, agency problems
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy pomiędzy grupą spółek rodzinnych a grupą spółek nierodzinnych notowanych na GPW w Warszawie występują istotne różnice w zakresie skali oraz czynników wpływających na natężenie zjawiska ucieczki przed podatkiem. Wykorzystując długoterminową miarę natężenia unikania opodatkowania jaką jest trzyletnia gotówkowa stopa podatku dochodowego wykazano, że publiczne firmy rodzinne charakteryzują się większą skalą ucieczki przed podatkiem niż spółki nierodzinne. Podatek dochodowy płacony przez firmy rodzinne jest o ponad 4 punkty procentowe niższy niż podatek płacony przez spółki nierodzinne. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badań dostarczają argumentów na rzecz hipotezy, że w przypadku unikania opodatkowania przez firmy rodzinne oszczędności podatkowe oraz prywatne korzyści z kontroli przypadające akcjonariuszom sprawującym kontrolę są większe aniżeli koszty transakcyjne, potencjalne dyskonto w wycenie, kary nakładane przez administrację skarbową czy koszty utraty reputacji. W grupie firm rodzinnych, większą skalą ucieczki przed podatkiem charakteryzują się przede wszystkim spółki zdywersyfikowane oraz spółki niezależne od finansowania zewnętrznego. Wśród firm rodzinnych, relatywnie wysokim poziomem natężenia unikania opodatkowania charakteryzują się także spółki nieprzejrzyste i spółki wykorzystujące akcje ze zróżnicowanym prawem głosu. Dywersyfikacja oraz niezależność finansowa ograniczają koszty ucieczki przed podatkiem, z kolei brak transparentności i akcje ze zróżnicowanym prawem głosu sprzyjają osiąganiu prywatnych korzyści z kontroli pod pretekstem unikania opodatkowania.
URL http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_02_04.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?