Employee turnover as a factor in the optimization of HR processes

Beata Skowron-Mielnik , Marcin Gołembski

Abstract

This article discusses employee turnover and the need to retain employees. Both issues are important for ensuring the appropriate number of employees and stable performance levels. Taking into account the current situation on the Polish labor market, employee turnover is a phenomenon nowadays more often induced by the employees themselves rather than by the organization for which significant workforce fluctuation generates the risk of increased costs of recruitment and decline in performance (in terms of quantity and quality). Consequently, a systematic analysis of the level of employee turnover and its causes are of key importance, in particular in terms of the organization’s actions aimed at reducing it. Therefore, the research problem addressed in the article is to identify the role of the personnel function and processes implemented as part of it in minimizing or intensifying the external, negatively perceived employee turnover. The empirical part of the research is based on an analysis of case studies of 11 enterprises
Author Beata Skowron-Mielnik (WZ / KZAZP)
Beata Skowron-Mielnik,,
- KZAZP
, Marcin Gołembski (WZ / KZAZP)
Marcin Gołembski,,
- KZAZP
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (0 pkt)
Issue year2019
Vol7
No1
Pages8-13
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRotacja pracowników, Procesy kadrowe, Funkcja personalna
Keywords in EnglishEmployee turnover, HR processes, Personnel function
Abstract in PolishNiniejszy artykuł dotyczy problematyki rotacji pracowników i potrzeby zwiększania retencji zatrudnienia. Są one istotne dla kształtowania odpowiedniej liczby pracowników i zapewnienia stabilnego poziomu wydajności pracy. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na polskim rynku pracy, rotacja jest zjawiskiem częściej indukowanym przez samych pracowników niż przez organizację, dla której znaczna fluktuacja generuje ryzyko wzrostu kosztów pozyskania pracowników oraz pogorszenie wydajności pracy (ilościowo i jakościowo). W związku z tym kluczowa staje się systematyczna analiza poziomu rotacji oraz jej przyczyn, w szczególności pod kątem podejmowania działań wewnątrz organizacji. Problemem badawczy podjętym w niniejszym artykule jest zatem identyfikacja roli funkcji personalnej i realizowanych w jej ramach procesów w ograniczaniu lub nasilaniu zewnętrznej, negatywnie postrzeganej rotacji pracowników. W warstwie empirycznej wykorzystano wyniki badań prowadzonych metodą case study, w ramach której przeanalizowano przypadki 11 przedsiębiorstw.
DOIDOI:10.15611/mf.2019.1.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141366/edition/73017?language=pl
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-06-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?