Rola dobrowolnej certyfikacji wyrobów na rynku dóbr trwałego użytku w Polsce

Anna Michalska , Alicja Maleszka

Abstract

In terms of research concerning the role of voluntary product certification on the market of durable consumer goods in Poland, there have been conducted an analysis of the product certification market in Poland, including voluntary certification of durable consumer goods and a survey was carried out among certification bodies in Poland. The results of the survey showed that the benefits of certification for customers are primarily marketing benefits associated with maintaining a good reputation on the market. On the other hand, certification bodies claimed that the most important step in the cetification process is sample testing. There have also been told, that the product testing contributes to the quality improvement of the marketed products. The results showed, that the tests carried out within a certificatiin process can verify the product quality, mostly the lack of product compatibility with the documentation attached, poor manufacturing quality and problem with product safety assurance.
Author Anna Michalska (WT / KPPJ)
Anna Michalska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Alicja Maleszka (WT / KPPJ)
Alicja Maleszka,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsThe role of voluntary product certification on the market of durable consumer goods in Poland
Pages117-128
Publication size in sheets0.55
Book Popek Stanisław, Miśniakiewicz Małgorzata (eds.): Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług, Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, 2017, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, ISBN 978-83-949236-0-0, [978-83-949535-0-8], 174 p.
Keywords in Polishdobra trwałego użytku, certyfikacja wyrobów, certyfikacja dobrowolna
Keywords in Englishdurable consumer goods, product certification, voluntary certification
Abstract in PolishW celu przedstawienia roli dobrowolnej certyfikacji wyrobów na rynku dóbr trwałego użytku w Polsce dokonano analizy rynku certyfikacji wyrobów w Polsce z uwzględnieniem certyfikacji dobrowolnej oraz przeprowadzono badanie ankietowe wśród jednostek certyfikujących dobra trwałego użytku w Polsce. Wyniki badania ankietowego pokazały, że korzyści, jakie czerpią klienci jednostek w związku z certyfikacją to przede wszystkim korzyści marketingowe, związane z utrzymaniem dobrej renomy na rynku. Z drugiej strony, jednostki w większości przyznały, że najważniejszym etapem w procesie certyfikacji są badania próbek wyrobu, a także, że badania te przyczyniają się do poprawy jakości wyrobów wprowadzanych do obrotu. Najczęściej spotykane nieprawidłowości to brak kompatybilności produktu z dokumentacją towarzyszącą, słaba jakość wykonania oraz niespełnienie przez wyroby obligatoryjnych wymagań bezpieczeństwa. Stwierdzono, że badania prowadzone w ramach procesu certyfikacji weryfikują jakość wyrobu.
URL https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Narzedzia.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 15-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?