Capital market union: creating new opportunities to social enterprises

Paweł Mikołajczak

Abstract

The objective of the paper is to examine the studied enterprises in terms of use of the planned Capital Market Union changes, mainly an access to equity and debt instruments. Existing gap in the capital available to the social enterprises (SE) points to significant constraints in banking industry’s financing ability, and the author explore the question of what potential opportunities for the development of financial instruments supporting social enterprises sectors can be created in the context of the establishment of the CMU. In the current discussion about CMU much space has been devoted to its impact on the SME sector. However, It doesn't take up the theoretical review of the likely consequences of the project for social enterprises. The analysis of available documents indicate that financing opportunities in the social enterprise sector in the result of CMU project will depend on the scale and scope of the social impact of social enterprises. The main implications of the paper contribute towards understanding how CMU project can translate into diversification and greater availability of financial sources supporting social enterprises, more effective SE funding policy design and more accurate implications forecasting for creating capital market dedicated for SE. Managers of social entrepreneurs will find the results useful for developing their business strategies, being more aware of the possible implications of CMU project.
Author Paweł Mikołajczak (WE / KB)
Paweł Mikołajczak,,
- Department of Banking
Journal seriesHumanities and Social Sciences, ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918, (B 14 pkt)
Issue year2018
VolXXIII
No4
Pages219-233
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishunia rynków kapitałowych; przedsiębiorcy społeczni, zaopatrzenie kapitałowe, instrumenty finansowe, inwestorzy społeczni, rynek kapitału społecznego
Keywords in Englishcapital market union; social entrepreneurs, capital sourcing, financial instruments, social investors, social capital market
Abstract in PolishCelem pracy jest zbadanie badanych przedsiębiorstw pod kątem wykorzystania planowanych zmian Unii Rynków Kapitałowych, głównie dostępu do instrumentów kapitałowych i dłużnych. Istniejąca luka w kapitale dostępnym dla przedsiębiorstw społecznych wskazuje na znaczne ograniczenia zdolności finansowych sektora bankowego, a autor bada kwestię, jakie potencjalne możliwości rozwoju instrumentów finansowych wspierających sektory przedsiębiorstw społecznych można stworzyć w kontekście ustanowienie URM. W obecnej dyskusji na temat URM wiele miejsca poświęcono jej wpływowi na sektor MŚP. Jednak autor nie podejmuje teoretycznej oceny prawdopodobnych konsekwencji projektu dla przedsiębiorstw społecznych. Analiza dostępnych dokumentów wskazuje, że możliwości finansowania w sektorze przedsiębiorstw społecznych w wyniku projektu URK będą zależały od skali i zakresu społecznego wpływu przedsiębiorstw społecznych. Główne implikacje tego artykułu przyczyniają się do zrozumienia, w jaki sposób projekt URK może przełożyć się na dywersyfikację i większą dostępność źródeł finansowych wspierających przedsiębiorstwa społeczne, bardziej skuteczny projekt polityki finansowania przedsiębiorstw społecznych i dokładniejsze prognozowanie implikacji dla tworzenia rynku kapitałowego dedykowanego tym przedsiębiorstwom. Menedżerowie przedsiębiorstw społecznych znajdą wyniki przydatne w opracowywaniu strategii biznesowych, będąc bardziej świadomi możliwych skutków projektu URK.
DOIDOI:10.7862/rz.2018.hss.80
URL http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/447
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 08-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?