Klasyfikacja pozycyjna banków spółdzielczych według stanu ich kondycji finansowej w ujęciu dynamicznym

Aleksandra Witkowska , Marek Witkowski

Abstract

The article presents an attempt to rank a group of affiliated cooperative banks based on their financial condition over a four-year period. Cooperative banks vary in size and, consequently, in the scope and structure of their activities. It is therefore reasonable to base such a classification on median values. The classification of cooperative banks by their financial condition was based on the concept of Danuta Strahl, which made it possible to ac-count for the influence of diagnostic variables on the economic situation of those banks and use panel data in the analysis.
Author Aleksandra Witkowska
Aleksandra Witkowska,,
-
, Marek Witkowski (WIiGE / KS)
Marek Witkowski,,
- Department of Statistics
Other language title versionsA Dynamic Approach to the Ranking of Cooperative Banks by Their Financial Condition
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No328
Pages126-134
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbanki spółdzielcze, kondycja finansowa, klasyfikacja pozycyjna, mediana
Keywords in Englishcooperative banks, financial condition, ranking, median
Abstract in PolishW pracy podjęto próbę przeprowadzenia klasyfikacji banków spółdzielczych należących do jednego z zrzeszeń tych banków według stanu ich kondycji finansowej w czteroletnim horyzoncie czasowym. Banki spółdzielcze charakteryzują się zróżnicowaną wielkością i w związku z tym dużą dyspersją skali oraz struktury swojej działalności. Stąd też oparcie klasyfikacji tych banków na medianie ma swoje uzasadnienie merytoryczne. Dokonując klasyfikacji przedmiotowych banków spółdzielczych według stanu ich kondycji finansowej, oparto się na koncepcji D. Strahl [2008], co umożliwiło uwzględnienie wpływu dynamiki zmiennych diagnostycznych na sytuację finansową badanych banków oraz pozwoliło wykorzystać dane przekrojowo-czasowe w analizie.
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/27867
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 23 : Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?