Analiza wielkopolskiego rynku pracy w latach 2003-2013

Magdalena Knapińska

Abstract

The aim of the paper is to present, analyze and evaluate changes taking place in the labor supply and labor demand in the context of the regional labor market. The study area covers Wielkopolskie Voivodeship, which has been presented against national indexes, however, sometimes statistical data for other voivodeships have been applied. The time scope covers the period 2003-2013. The study includes a presentation of the level, structure and rate of unemployment on the study area. The final part of the paper offers synthetic conclusions formulated on the basis of the carried out analyses as well as recommendations for regional politicians.
Author Magdalena Knapińska (WE / KMiBR)
Magdalena Knapińska,,
- KMiBR
Other language title versionsAnalysis of Labor Market in Wielkopolskie Voivodeship, 2003-2013
Journal seriesPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, e-ISSN 2543-8190, (B 14 pkt)
Issue year2014
VolXV
No8, cz. 2
Pages191-210
Publication size in sheets0.95
Abstract in PolishZagadnienia funkcjonowania rynku pracy są niezwykle istotne dla prowadzenia polityki gospodarczej w regionie. Zainteresowanie nimi jest powszechne zarówno w gronie ekonomistów, jak i polityków, w tym także regionalistów oraz wykonawców licznych projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, które odnoszą się do tychże zagadnień. Wydaje się zatem, że potrzeba przeprowadzania badań nad funkcjonowaniem rynku pracy w aspekcie rynku regionalnego i lokalnego jest uzasadniona. Wnioski z badań mogą być pomocne dla kształtowania polityki społecznej, edukacyjnej czy infrastrukturalnej w regionie i gminie. Badając rynek pracy, należy się więc skoncentrować na funkcjonowaniu elementów rynku pracy. Zalicza się do nich podaż pracy, popyt na pracę, poziom i relacje płac oraz zagadnienia związane z nierównowagą podażową, czyli bezrobociem. Zbadanie tychże elementów pozwala na sformułowanie opinii na temat reguł i wyników stosowanej w regionie polityki regionalnej, w tym edukacyjnej.
URL http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-8-2.pdf#page=191&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-18)
Additional fields
Tytuł numeruPomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?