Antioxidant Properties of Salvia Officinalis Leaves Preparations

Milena Oprawa , Daria Wieczorek , Dobrawa Kwaśniewska , Anna Cieszyńska

Abstract

Herbal preparations are one of the most widespread products. They include decoctions, infusions, extracts and essential oils. Their application is very diverse. The wide variety of properties is due to the richness of the active compounds. Sage preparations contain oils, bitterness, gums, resins, mineral salts, organic acids and polyphenols. Polyphenols content and also the antioxidant properties is very interesting and desirable feature. However the content of polyphenols depends not only on the herb, but also on the type of preparation. In this work we present a study on the antioxidant properties of extract, infusion and essential oil obtained from dried leaves od sage (Salvia officinalis). Experimental data showed that type of preparation strongly effect the total phenolic content and antioxidant properties measured by ferric reducing antioxidant power method.
Author Milena Oprawa (UEP)
Milena Oprawa,,
- Poznań University of Economics and Business
, Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Dobrawa Kwaśniewska (WT / KTiAI)
Dobrawa Kwaśniewska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Anna Cieszyńska (WT / KTiAI)
Anna Cieszyńska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsWłaściwości antyutleniające preparatów z liści szałwii lekarskiej
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (49)
Pages126-133
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzioła, aktywność przeciwutleniająca
Keywords in Englishantioxidant properties, Salvia officinalis, preparations
Abstract in PolishPreparaty ziołowe są jednym z bardziej rozpowszechnionych produktów rynkowych. Do tej grupy wyrobów należą wywary, napary, wyciągi i olejki eteryczne. Ich zastosowanie jest bardzo zróżnicowane. Szeroka różnorodność właściwości związana jest z zawartością związków czynnych. Preparaty z szałwii mogą zawierać oleje, gorycze, gumy, żywice, sole mineralne, kwasy organiczne i polifenole. Zawartość polifenoli, a także wykazywanie właściwości przeciwutleniających jest bardzo ciekawą i pożądaną cechą. Jednakże zawartość polifenoli zależy nie tylko od analizowanego zioła, ale także od rodzaju wytworzonego z niego preparatu. W niniejszej pracy przedstawiono badania dotyczące właściwości przeciwutleniających ekstraktu, naparu i olejku eterycznego otrzymanego z suszonych liści szałwii lekarskiej (Salvia officinalis). Dane doświadczalne wykazały, że rodzaj preparatu silnie wpływa na za-wartość związków fenolowych oraz właściwości przeciwutleniające.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2016.04.13
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?