Knowledge Sharing and Business Tourism Products : Case of Industrial Trade Fairs

Grzegorz Leszczyński , Marek Zieliński

Abstract

Due to the complexity of the needs of the business tourist that determine the character of the offered product, networking is an inherent part of the business tourism sector. Organizations enter multiple networks of relations in order to gain access to knowledge, which is important in creating innovation in tourism. The article aims to show the role of business networks in developing new products. The research was conducted on a network centered around a trade fair organizer. The research discovered a variety of knowledge sharing activities between the network actors. The relations between the actors determine the character of the activities. Exchange of knowledge leads to two types of innovations: network-driven innovation and network-supported innovation.
Author Grzegorz Leszczyński (WZ / KSM)
Grzegorz Leszczyński,,
- Department of Marketing Strategies
, Marek Zieliński (WZ / KSM)
Marek Zieliński,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsDzielenie się wiedzą a produkt turystyki biznesowej : przykład targów przemysłowych
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Issue year2015
Vol14
No2
Pages85-94
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbusiness-to-business, innowacje, podejście sieciowe, dzielenie się wiedzą
Keywords in Englishbusiness-to-business, innovation, network approach, knowledge sharing
Abstract in PolishZe względu na złożoność potrzeb turysty biznesowego, które określają charakter oferowanego produktu, współpraca w ramach sieci jest nieodłączną częścią sektora turystyki biznesowej. Organizacje i firmy wchodzą w liczne sieci relacji celem uzyskania dostępu do wiedzy, która jest kluczowa w procesie kreowania innowacji w sektorze turystyki. Celem artykułu jest ukazanie roli sieci biznesowych w rozwoju nowego produktu. Badania przeprowadzono w ramach sieci skupionej wokół organizatora targów. Badania ukazały zróżnicowane aktywności w obszarze dzielenia się wiedzą między uczestnikami sieci zależne od panujących między nimi relacji. Wymiana wiedzy prowadziła do powstania dwóch typów innowacji: wspieranych działaniami sieciowymi oraz wynikającymi bezpośrednio z uczestniczenia w sieci.
URL http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_14_2_2015.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?