Polityka stabilizacji makroekonomicznej w Polsce i Niemczech w okresie transformacji oraz zjednoczenia

Ryszard Barczyk , Horst Brezinski

Abstract

The policy of macroeconomic stabilization plays a significant role in each economic system. Such activities have also been conducted in the Polish and German economies and in the contemporary conditions they are gradually becoming more and more convergent. The aim of this article is to compare the objectives, instruments and effects of macroeconomic stabilization policies in the Polish economy where transformation occurred and in the German economy in the period of reunification. The article consists of three parts. The first one contains a the aims, instruments applied and the mechanism of their operation in each of the analyzed countries. The second part discusses internal and external factors influencing the effects of stabilization measures implemented in Poland and in Germany. It concerns political-institutional factors determining the functioning of those economies and conditions resulting from transformation and reunification. The last part presents the most important real and nominal effects (dynamics of economic growth, situation on the labour market, inflation) which show to what extent the stabilization aims were achieved in both countries.
Author Ryszard Barczyk (WT / KKG)
Ryszard Barczyk,,
- Department of Business Activity
, Horst Brezinski (WT / KKG)
Horst Brezinski,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsMacroeconomic stabilization policy in Poland and Germany during transformation and reunification
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No311
Pages20-36
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishstabilizacja makroekonomiczna, polityka pieniężna i fiskalna, transformacja, zjednoczenie
Keywords in Englishstabilization policy, monetary policy, fiscal policy, Poland, Germany
Abstract in PolishPolityka stabilizacji makroekonomicznej jest realizowana z różnym natężeniem w każdym systemie gospodarczym. Działania stabilizacyjne były i są również prowadzone w gospodarce polskiej i niemieckiej, a w warunkach współczesnych występuje stopniowy wzrost stopnia ich zbieżności. Celem pracy jest porównanie celów, stosowanych narzędzi pieniężnych i fiskalnych oraz powstałych efektów stabilizacyjnych w gospodarce polskiej i niemieckiej. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej z nich jest zawarta analiza porównawcza polityki stabilizacji w każdym z badanych krajów. W części drugiej zostaną omówione najważniejsze instytucjonalne czynniki, wynikające z transformacji w Polsce oraz ze zjednoczenia gospodarki zachodnio i wschodnioniemieckiej. W ostatniej części zostaną przedstawione realne i nominalne efekty, ukazujące stopień realizacji celów stabilizacyjnych w obu krajach.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/292752/edition/276690
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?