Umowa dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w świetle swobody umów

Adam Majchrzak

Abstract

The study discusses the issue of concluding an agreement for the lease of state agricultural land, which is now the basic form of management of APSST real estate. From the point of view of the principle of contractual freedom, circumstances which, under the applicable legal norms, limit this principle are presented. In addition, key elements of the contract are presented from the point of view of the tenant’s interest. Considerations lead to the conclusion that the protection of the public interest is more important than the stability of tenure for tenants.
Author Adam Majchrzak (WE / KPGiS)
Adam Majchrzak,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsThe contract of lease of agricultural property of the treasury in the light of freedom of contract
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol19
No4
Pages135-140
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdzierżawa, ANR, przetarg, wzorzec umowny, swoboda umów
Keywords in Englishtenure, APSST, tender, contractual model, contractual freedom
Abstract in PolishOmówiono sposoby zawierania umów na dzierżawę państwowych gruntów rolnych, która jest obecnie podstawową formą gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wychodząc od zasady swobody umów przedstawiono okoliczności, które w oparciu o obowiązujące normy prawne powodują jej ograniczenie. Ponadto przedstawiono kluczowe elementy umowy z punktu widzenia interesu dzierżawcy. Rozważania prowadzą do wniosku o wyższym znaczeniu ochrony interesu publicznego niż trwałości gospodarowania na dzierżawionym gruncie przez dzierżawcę.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.5177
URL https://rnseria.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=154448&language=pl
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?