Ocena zawartości makro i mikroelementów w wodzie pitnej pobieranej na terenie miasta Poznania

Tomasz Pawłowski , Jacek Lewandowicz

Abstract

Water might be a valuable source of sodium, potassium, calcium and magnesium. Unfortunately, the legislation does not require monitoring of the content of these elements in tap water. Therefore the data regarding the content of these macronutrients is not available for consumers. The aim of the study was to evaluate the content of macro and micronutrients in the water from selected areas of the city of Poznań. The research material consisted of 27 samples of cold water collected by the end users. Conductivity of water and sodium, potassium, calcium, magnesium, iron and copper content were measured. It was found that water provided by water treatment facility in Mosina has higher mineralization as well as calcium and magnesium content in comparison to water provided by water treatment facility in Poznań (Wiśniowa). Furthermore tap water in Poznań is characterized by favorable composition of microelements compared to most bottled waters.
Author Tomasz Pawłowski (UEP)
Tomasz Pawłowski,,
- Poznań University of Economics and Business
, Jacek Lewandowicz (UEP)
Jacek Lewandowicz,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsEvaluation of macro and micronutrients content in tap water in Poznań city
Pages1247-1251
Book Pawłowicz Joanna A., Szafranko Elżbieta (eds.): XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła naukowe szkołą twórczego działania", 2015, KNMAiU KRESKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie, ISBN 978-83-63040-29-1, 2449 p.
Keywords in Polishmikroelementy, makroelementy, woda wodociągowa
Abstract in PolishWoda pitna może być cennym źródłem sodu, potasu, wapnia oraz magnezu. Obowiązujące przepisy nie wymagają monitoringu zawartości tych pierwiastków w wodzie wodociągowej, dlatego wyniki badań zawartości tych makroelementów są rzadko udostępniane przez dostawców wody. Celem pracy była ocena zawartości makro i mikroelementów w wodzie wodociągowej pobranej w poszczególnych rejonach miasta Poznania. Materiał do badań stanowiło 27 próbek wody zimnej pochodzącej od indywidualnych odbiorców. Określono przewodność elektryczną wody oraz zawartość: sodu, potasu, wapnia, magnezu, żelaza i miedzi metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej. Stwierdzono, że woda pochodząca ze Stacji Uzdatniania Wody Mosina charakteryzuje się większą zawartością składników mineralnych w porównaniu do wody z Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa. Ponadto woda wodociągowa w Poznaniu charakteryzuje się konkurencyjnym składem makroelementów w stosunku do wody butelkowanej.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?