Expensive and Cheap Funds - Polish Stock Mutual Fund Fees in 2017

Alicja Fraś

Abstract

Mutual fund fees are extraordinarily high in Poland - almost three times higher than in Western Europe and almost five times higher than in the United States. In fact is that from among 183 Polish open-ended stock mutual funds as many as 81 impose a management fee of 4%, which is the highest value in the sample. The question arises whether it is really worth to invest in funds from the more expensive group. Comparing funds charging the highest fees (4%) with the cheaper ones it seems that there is no statistically significant difference between rate of return, risk and efficiency. However, more expensive funds have on average higher costs, are three years older and have almost 70% bigger assets. This may suggest that a well-established market position - not performance - is the trigger for raising their fees. Interestingly, funds with a relatively high minimal initial contribution level (5,000 PLN) have significantly lower management fees with similar costs, total assets value and performance results. Further analysis has also indicated that the costs level (Total Expense Ratio) is higher for older funds, while it is not related to funds' size.
Author Alicja Fraś (WE / KTPiPP)
Alicja Fraś,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsDrogie i tanie fundusze - opłaty w polskich funduszach akcji w 2017 roku
Journal seriesNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, [], (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol23
No4
Pages38-49
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishFundusze inwestycyjne, Koszty
Keywords in EnglishInvestment funds, Costs
Abstract in PolishPoziom opłat w Polsce jest niezwykle wysoki - prawie trzykrotnie wyższy niż w Europie Zachodniej oraz niemal pięciokrotnie wyższy niż w USA. Okazuje się, że spośród 183 polskich otwartych funduszy akcji aż 81 pobiera opłatę w wysokości 4%, czyli najwyższą obserwowaną w próbie. Nasuwa się pytanie, czy warto inwestować w fundusze z grupy najdroższych. Porównując fundusze o najwyższych opłatach za zarządzanie (4%) z tańszymi, możemy zaobserwować, że nie ma między nimi statystycznie istotnych różnic na poziomie zarówno stóp zwrotu, ryzyka, jak i efektywności. Niemniej jednak droższe fundusze mają istotnie wyższy poziom kosztów oraz są średnio o 3 lata starsze i mają o prawie o 70% większe aktywa, co może sugerować, że ugruntowana pozycja na rynku zachęca do podnoszenia cen. Co ciekawe, fundusze o relatywnie wysokich dolnych limitach wpłat (5000 zł) mają istotnie niższe opłaty za zarządzanie przy zbliżonym poziomie kosztów, wielkości aktywów i wynikach. Dalsza analiza wykazała również, że poziom kosztów (TER) jest wyższy dla starszych funduszy, natomiast nie ma na niego wpływu ich wielkość.
DOIDOI:10.15611/fins.2018.4.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/100635/edition/59183
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?