Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego

Agnieszka Niezgoda , Ewa Markiewicz

Abstract

An important trend that can be observed on nowadays market is the development of so called creative society, which characteristic is the ability to respond creatively to the changes in the envi-ronment and the willingness to cooperate with producers on the market. This trend is connected with the age of information society, which characteristic is the possibility of networking and promptly usage of information. Other trend is so called creative society. Tourism market can be a very good example of these changes because of global character and remarkable complexity of the product. The main object of the paper is to review the changes in consumer behaviors on the tourism market, taking into consideration characteristics of the informational society and creative society. The paper has a review style and particular attention has been devoted to the phenomenon of prosumption and individualization of consumers' behaviors.
Author Agnieszka Niezgoda (WGM / KT)
Agnieszka Niezgoda,,
- Department of Tourism
, Ewa Markiewicz (WGM / KT)
Ewa Markiewicz,,
- Department of Tourism
Other language title versionsChanges in Consumer Behaviors on Tourism Market in the Creative Society Age
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Marketing I Zarządzanie], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Issue year2015
No38
Pages37-45
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishKonsument, Społeczeństwo, Rynek turystyczny, Myślenie twórcze, Społeczeństwo informacyjne
Keywords in EnglishConsumer, Society, Tourism market, Creative thinking, Information society
Abstract in PolishWażnym trendem wpływającym na zachowania konsumentów jest rozwój tzw. społeczeństwa twórczego, którego cechą jest umiejętność kreatywnego reagowania na zmiany otoczenia i chęć współdziałania z producentami na rynku. Związany jest on z erą społeczeństwa informacyjnego, którego cechą jest możliwość nawiązywania kontaktów i natychmiastowe korzystanie z informacji. Rynek turystyczny może być bardzo dobrym przykładem tych zmian z uwagi na globalny charakter oraz wyjątkową złożoność produktu. Celem artykułu jest przegląd zmian zachowań konsumentów na rynku turystycznym z uwzględnieniem cech społeczeństwa informacyjnego oraz społeczeństwa twórczego. Artykuł ma charakter przeglądowy, a szczególna uwaga została poświęcona zjawisku prosumpcji oraz indywidualizacji zachowań konsumentów.
DOIDOI:10.18276/pzfm.2015.38-04
URL http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?