Od rachunkowości do opisu gospodarczego

Aldona Kamela-Sowińska

Abstract

The main purpose of this article is to draw attention of accountants and auditors to the phenomenon of the disappearance of classical accounting and its traditional role. There is a growing lack or inadequacy of accounting response to demands of financial statements users resulting in reduced confidence in the accounting system and reports that it generates, which will result in the disappearance of accounting in the usual sense, and replacing it with the financial description of the economy. This article presents arguments and attempts to answer the question about the direction of change in accounting. The author also puts forward a thesis about the causes of this phenomenon.
Author Aldona Kamela-Sowińska (WZ / KR)
Aldona Kamela-Sowińska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsFrom Accounting to Economic Description
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2014
Vol77
No133
Pages107-115
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunkowość, nauka rachunkowości, opis gospodarczy
Keywords in Englishaccounting, accounting science, economic description
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi środowiska księgowych i audytorów na zauważalne zjawisko zanikania klasycznej rachunkowości i jej dotychczasowego znaczenia. Obserwuje się narastają-cy brak lub niedostateczną odpowiedź rachunkowości na potrzeby zgłaszane przez odbiorców sprawoz-dań finansowych, co powoduje ograniczenie zaufania do systemu rachunkowości i generowanych przez niego sprawozdań, czego skutkiem będzie zanik rachunkowości w dotychczasowym rozumieniu i zastą-pienie jej finansowym opisem gospodarczym. W niniejszym artykule przedstawiono argumenty i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o kierunek zmian rachunkowości. Autorka stawia też tezę o źródłach po-wstania omawianego zjawiska.
DOIDOI:10.5604/16414381.1116156
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=60537
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*33 (2020-09-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?