O pewnych modyfikacjach teorii skierowanych liczb rozmytych

Krzysztof Piasecki

Abstract

Ordered fuzzy numbers have been defined in an excellent, intuitive way by Witold Kosiński. For this reason, they are increasingly referred to as Kosiński’s numbers. A fully formalized definition of a Kosiński’s number is proposed in the first part of this work. This definition is generalized so as to fit an ordered fuzzy number with an upper semi-continuous membership function. A significant drawback of Kosiński’s arithmetic is that the space of ordered fuzzy numbers is not closed under addition, subtraction, multiplication, or division. The main aim of this paper is to modify the arithmetic in such a way that the space of ordered fuzzy numbers is closed under the modified arithmetic operations.
Autor Krzysztof Piasecki (WZ / KIiN)
Krzysztof Piasecki
- Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Inne wersje tytułuOn Certain Modifications of Ordered Fuzzy Numbers Theory
Tytuł czasopisma/seriiOptimum. Studia Ekonomiczne, ISSN 1506-7637, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr3 (87)
Paginacja3-18
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
KonferencjaXI Ogólnopolska Konferencja Modelowanie Preferencji a Ryzyko'17, 02-04-2017 - 04-04-2017, Ustroń, Polska
Słowa kluczowe w języku polskimskierowane liczby rozmyte, arytmetyka
Słowa kluczowe w języku angielskimordered fuzzy number, arithmetic
Streszczenie w języku polskimSkierowane liczby rozmyte zostały zdefiniowane w doskonały i intuicyjny sposób przez Witolda Kosińskiego. Z tej przyczyny skierowane liczby rozmyte coraz częściej określa się mianem liczb Kosińskiego. W pierwszej części tej pracy zaproponowano w pełni sformalizowaną definicję liczby Kosińskiego. Definicję tę następnie uogólniono do przypadku skierowanej liczby rozmytej z nieciągłą funkcją przynależności. Istotną wadą arytmetyki zaproponowanej przez Kosińskiego był brak zamknięcia przestrzeni skierowanych liczb rozmytych ze względu na podstawowe działania arytmetyczne, takie jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Głównym celem prezentowanej pracy jest taka modyfikacja działań arytmetycznych, aby przestrzeń liczb Kosińskiego była zamknięta z racji zmodyfikowanych działań arytmetycznych.
DOIDOI:10.15290/ose.2017.03.87.01
URL http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/50/28
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2020-07-30)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?