Fitness for purpose tests of goods as a way to increase quality of durable consumer goods

Anna Michalska , Alicja Maleszka

Abstract

The aim of this article is to show the significance of fitness for purpose tests of goods in the process of shaping their quality. There have been presented a theoretical approach to fitness for purpose of goods and methods of its verification. The paper mentions the two examples of consumer tests conducted on household goods and textiles. It also gives an analysis and evaluation of the fitness for purpose tests of a selected group of durable goods made by an external unit during certification process. There have been showed that the level of functional quality of goods was improved by producers.
Author Anna Michalska (WT / KPPJ)
Anna Michalska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Alicja Maleszka (WT / KPPJ)
Alicja Maleszka,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsBadania przydatności użytkowej wyrobów jako sposób na poprawę jakości artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No3
Pages95-103
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcertyfikacja, badania wyrobów, jakość wyrobów, artykuły konsumpcyjne
Keywords in Englishcertification, product research, quality of product
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie na istotność badań przydatności użytkowej wyrobów w procesie kształtowania ich jakości. W pracy przedstawiono na gruncie teorii zagadnienia użyteczności wyrobu i metody jej weryfikacji oraz przytoczono dwa przykłady testów konsumenckich sprzętu AGD oraz wyrobów tekstylnych. Dokonano również analizy i oceny wyników badań przydatności użytkowej przeprowadzonych dla wybranej grupy artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku przez jednostkę zewnętrzną w ramach procesu certyfikacji wyrobu. Wykazano, że poziom jakości funkcjonalnej wyrobów poprawił się w wyniku uwag uwzględnionych przez producentów.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.03.10
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/198-2017/numer-3-52-2017/562-badania-przydatnosci-uzytkowej-wyrobow-jako-sposob-na-poprawe-jakosci-artykulow-konsumpcyjnych-trwalego-uzytku
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-09-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?