Kryzys wartości europejskich

Aleksandra Rabczun

Abstract

Much attention is being paid to the adverse political and economic phenomena. Too little is said about social problems emerging on the basis of changes in values. Many authors emphasize that there is a common canon of principles and rights espoused by the Europeans. It grew on the basis of Christianity and the heritage of the ancient Greeks and Romans. Unfortunately, over the centuries, values called "european" have changed. The growing nationalism and xenophobia in the EU member states contribute undoubtedly the wave of migration. This article aims to define the concept of european values. The author shows the genesis and the contemporary problems associated with such values. An important interpretive context is the migration crisis and terrorism.
Author Aleksandra Rabczun (WE / KPEiPR)
Aleksandra Rabczun,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Pages358-364
Publication size in sheets0.5
Book Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (eds.): Poszerzamy Horyzonty. Tom XIII, 2019, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-17-7, 845 p.
Keywords in PolishUnia Europejska, Europa
Abstract in PolishWiele uwagi poświęca się obecnie niekorzystnym zjawiskom politycznym i ekonomicznym. Zbyt mało mówi się o problemach społecznych rodzących się na gruncie zmiany wartości. Wielu autorów podkreśla, iż istnieje wspólny kanon zasad i praw wyznawanych przez Europejczyków. Wyrósł on na gruncie chrześcijaństwa oraz dorobku starożytnych Greków i Rzymian. Niestety na przestrzeni wieków wartości zwane europejskimi zmieniły się. Do rosnącej kseno obii i nacjonalizmu w państwach Unii Europejskiej przyczynia się niewątpliwie ala migracji. Niniejszy artykuł ma na celu zde iniowanie pojęcia wartości europejskich. Autorka pokazuje jego genezę oraz współczesne problemy z nim związane. Ważnym kontekstem interpretacyjnym jest kryzys migracyjny oraz terroryzm.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?