Ekonomia dziś - ekonomia jutro

Marek Ratajczak

Abstract

We can observe a very interesting and animated discussion on the condition of economics from the very beginning of the last world crisis. Th e paper as an element of these discussions has two goals. Th e fi rst goal is to present the main elements of methodological debate on economics. Th e second objective is to present a vision of changes that are necessary to make economics more appropriable to modern social demands. On one the hand the author does not accept the idea of a crisis of economics in the sense of total failure especially of mainstream economics. On the other hand the author believes that economics is in crisis in the sense of Th omas Kuhn’s idea of the scientific revolution.
Author Marek Ratajczak (WE / KMiBR)
Marek Ratajczak,,
- KMiBR
Other language title versionsEconomics Today – Economics Tomorrow
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No11
Pages20-34
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishekonomia, kryzys, metodologia
Keywords in Englisheconomy, crisis, methodology
Abstract in PolishOd początku ostatniego kryzysu w gospodarce światowej nasiliła się dyskusja o kondycji ekonomii jako nauki. Celem artykułu jest po pierwsze prezentacja najistotniejszych, zdaniem autora, elementów debaty na temat metodologicznych aspektów współczesnej ekonomii. Drugim zadaniem, które postawił sobie autor, jest próba nakreślenia pewnej wizji zmian, jakie w ekonomii powinny nastąpić, by nauka ta lepiej niż do tej pory realizowała wiązane z nią oczekiwania społeczne. Autor stoi przy tym na stanowisku, że brak dostatecznych argumentów na rzecz tezy, że ekonomia jest w jakimś szczególnym kryzysie uzasadniającym odrzucenie jej dorobku w ramach tak zwanej ekonomii głównego nurtu. Używanie określenia kryzys w odniesieniu do ekonomii jest możliwe jedynie w kategoriach teorii rewolucji naukowych T. Kuhna.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.11.2
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/02_ratajczak_b.pdf
Languagepl polski
File
02_ratajczak_m.pdf 152.32 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?