Centrum logistyczne i jego związki z rozwojem miasta

Waldemar W. Budner , Kinga Pawlicka

Abstract

Dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych w Polsce wpłynął na powstanie licznych centrów logistycznych spełniających złożone funkcje i zadania. Centra logistyczne stały się stosunkowo nowym, ale ważnym elementem krajobrazu gospodarczego kraju. Lokalizacja i rozwój tych obiektów są uzależnione od specyficznych warunków. Celem opracowania jest przedstawienie istoty centrów logistycznych jako specjalnych obiektów gospodarczych oraz ich funkcji i zadań, a także uwarunkowań lokalizacyjnych i czynników sprzyjających ich powstawaniu. Na tym tle została przeprowadzona analiza porównawcza trzech wybranych centrów logistycznych położonych w aglomeracji poznańskiej, ale o odmiennej charakterystyce, w celu weryfikacji przeprowadzonych wcześniej rozważań teoretycznych. Wyniki i wnioski z dokonanej analizy mają utylitarny charakter. Wskazują też na istotną rolę, jaką odgrywają centra logistyczne we wzmacnianiu pozycji rynkowej firm.
Author Waldemar W. Budner (WGM / KLM)
Waldemar W. Budner,,
- Department of International Logistics
, Kinga Pawlicka (WGM / KLM)
Kinga Pawlicka,,
- Department of International Logistics
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No3
Pages23-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcentrum logistyczne, warunki rozwoju, czynniki lokalizacji, miasta
Keywords in Englishlogistics center, development conditions, location factors, cities
DOIDOI:10.33226/1231-2037.2020.3.4
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/centrum-logistyczne-i-jego-zwiazki-z-rozwojem-miasta,a1371728948
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 08-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?