Reorientacja z modelu zamkniętej do otwartej innowacji - studium przypadku Banku ICICI

Paweł Mielcarek

Abstract

The aim of this article is to present factors affecting the transformation from a closed to an open innovation model undertaken by the Indian Bank ICICI. The case study covers the period from 2000 to 2016. The first part is devoted to describing the Indian bank sector and the reasons why the ICICI Bank decided to undertake this strategic shift. The second part presents practical aspects of developing service innovations by means of accessing third party resources. The bank managed to achieve success in an unfavourable environment by focusing on creating added value for customers, implementing up-to-date ICT and tapping resources of other entities. The strategic shift to an open innovation was possible by renewing the bank’s business model in order to adapt it to the changing and discontinuous environment.
Author Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsA Shift from a Closed to an Open Innovation Model: A Case Study of ICICI Bank
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2017
Vol75
No4
Pages87-100
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishotwarte innowacje, innowacje, model biznesu, bank, analiza przypadku
Keywords in English open innovation, innovation, business model, bank, case study
Abstract in PolishArtykuł ma na celu przedstawienie uwarunkowań przebiegu procesu transformacji indyjskiego Banku ICICI z modelu zamkniętej innowacji do otwartej innowacji. W tekście posłużono się metodą case study obejmującą okres od 2000 do 2016 r. W pierwszej kolejności ukazano specyfikę indyjskiego rynku bankowego oraz czynników, które wpłynęły na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu odnowy strategicznej. Następnie omówiono praktyczne aspekty rozwoju usług w oparciu o model bazujący na wykorzystaniu i integracji zasobów własnych z zasobami podmiotów trzecich w ramach procesu innowacji. Osiągnięcie sukcesu w niesprzyjających dla firmy warunkach było możliwe dzięki koncentracji na tworzeniu indywidualnej wartości dla klienta, zastosowaniu nowoczesnych technologii ICT oraz wykorzystaniu zasobów podmiotów zewnętrznych. W tym celu konieczne było odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie procesu odnowy modelu biznesowego banku, który zapewnił adaptację do warunków zmiennego i nieciągłego otoczenia.
URL https://wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz75.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?