Development of food safety assurance system in meat industry company

Bogdan Pachołek , Wioletta Wiszniowska-Wąs , Sylwia Sady

Abstract

The fundamental aim of food law is to strive for a high level of human life and health protection. To protect the interests of consumers, food law should be the basis for making an aware choice regarding the safety of food that they consume. Ensuring food safety is one of the major objectives of European Union Common Agricultural Policy. The law imposed on food companies obliged them to implement and maintain Good Manufacturing Practice (GMP) and Good Hygiene Practice (GHP) as well as procedures based on HACCP system aimed at ensuring health safety. Having an effective system is strongly depended on the actions undertaken within the organization. In order to ensure high quality and health safety of food products actions have to be arranged from using high quality raw materials through all stages of production, processing and distribution till finished product selling. The improvement of food safety assurance system became a goal in the company development. The aim of this study is to analyze the changes implemented within the company operating in meat industry that maintains the food safety assurance system.
Author Bogdan Pachołek (WT / KTAS)
Bogdan Pachołek,,
- Department of Food Commodity Science
, Wioletta Wiszniowska-Wąs
Wioletta Wiszniowska-Wąs,,
-
, Sylwia Sady (WT / KPPJ)
Sylwia Sady,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Pages121-131
Publication size in sheets0.5
Book Śmigielska Hanna (eds.): Current trends in commodity science : food safety and analysis of bioactive substances, 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISBN 978-83-948206-1-9, 202 p.
Keywords in Polishbezpieczeństwo żywności, GHP, GMP, system HACCP, rozwój systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności
Keywords in Englishfood safety, GHP, GMP, HACCP system, development of system to ensure food safety
Abstract in PolishPodstawowym celem prawa żywnościowego jest dążenie do wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Dla ochrony interesów konsumentów prawo żywnościowe powinno stanowić podstawę dokonywania przez nich świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich bezpieczną żywnością. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest jednym z głównych celów realizowanej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Na przedsiębiorstwa branży spożywczej nałożono z mocy prawa obowiązek wdrożenia i utrzymywania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), jak również procedur opartych na zasadach systemu analizy i krytycznych punktów kontroli (HACCP) ukierunkowanego na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego. Posiadanie skutecznego systemu w dużej mierze uwarunkowane jest działaniami podejmowanymi wewnątrz organizacji. Działania te, w celu zapewnienia wysokiej jakości zdrowotnej produktów muszą być realizowane już na etapie stosowania surowców dobrej jakości, jak również na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, od pozyskiwania surowców do sprzedaży detalicznej gotowego produktu. Doskonalenie organizacji działającej w branży spożywczej zapewniające bezpieczeństwo żywności staje się celem rozwoju przedsiębiorstwa. Celem pracy jest analiza zmian zachodzących w organizacji utrzymującej system zapewnienia bezpieczeństwa żywności na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży mięsnej.
URL https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKxIbXyJvbAhWsJ5oKHS5HD48QFgg4MAE&url=http%3A%2F%2Fue.poznan.pl%2Fdata%2Fupload%2Farticles%2F20170918%2F20860470214250919%2Ffood-safety-and-analysis.pdf&usg=AOvVaw3-YgPwfvYV4IbOPfXRTuD9
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 19-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?