Formy zarządzania stacjami paliw w Polsce

Tomasz Zawadzki , Katarzyna Suszyńska

Abstract

The market of petrol stations in Poland is a difficult one - margins on fuel sales are relatively low, investments in the sector are capital intensive, and investors have to obtain a license for the sale of liquid fuels. The investor can choose among five forms of petrol station management. The aim of the paper is to discuss these forms, as well as to highlight the pros and cons of each format. The authors present the characteristics of the national market of petrol stations in terms of size, ownership structure, pricing, sales volume, as well as the cost of investment in this special type of property.
Author Tomasz Zawadzki (WZ / KHiM)
Tomasz Zawadzki,,
- Department of Trade and Marketing
, Katarzyna Suszyńska (WZ / KIiN)
Katarzyna Suszyńska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsPetrol Station Management Forms in Poland
Journal seriesPrzegląd Nauk Stosowanych, ISSN 2353-8899, (B 5 pkt)
Issue year2017
No14
Pages20-34
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishstacje benzynowe, stacje paliw, zarządzanie
Keywords in Englishgas stations, petrol stations, management
Abstract in PolishRynek stacji paliw w Polsce jest rynkiem trudnym – marże na sprzedaż paliw są relatywnie niskie, inwestycje w stacje benzynowe są kapitałochłonne, występują też bariery wejścia w postaci konieczności posiadania koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Inwestor może wybrać jedną z pięciu dostępnych form zarządzania stacjami paliw. Celem artykułu jest omówienie przedmiotowych form, jak i prezentacja zalet i wad poszczególnych formatów. Autorzy zaprezentowali charakterystykę krajowego rynku stacji paliw pod względem wielkości, struktury własności, cen, wolumenu sprzedaży, a także kosztu inwestycji w tego typu nieruchomości.
URL http://pns.po.opole.pl/images/PNS_14/PSN14.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?