Gospodarka o obiegu zamkniętym - rola LCA, szanse, bariery, wyzwania

Joanna Zarębska , Katarzyna Joachimiak-Lechman

Abstract

Life Cycle Assessment (LCA) is an environmental management technique, which provides a whole range of possible fields of application. In literature, it is emphasized that LCA playes a significant role in terms of increasing the efficiency of waste management. This article joins the discussion. Its aims are to present LCA in context of the Circular Economy and to assess the chances to popularize this concept in Poland. The presented results of the survey show that the majority of respondents asserted their environmental awareness, however, a little over 60% of respondents declared that they systematically segregate waste. Creating the Circular Economy in Poland therefore requires the public's involvement and an adequate education in this field.
Author Joanna Zarębska - Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Joanna Zarębska,,
-
, Katarzyna Joachimiak-Lechman (WT / KEJ)
Katarzyna Joachimiak-Lechman,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsThe Circular Economy - Role of Life Cycle Assessment, Opportunities, Barriers and Challenges
Journal seriesLogistyka Odzysku, ISSN 2083-6422, (B 6 pkt)
Issue year2016
No1 (18)
Pages41-45
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgospodarka o obiegu zamkniętym, środowiskowa ocena cyklu życia LCA, społeczeństwo recyklingu, gospodarka odpadami
Keywords in Englishcircular economy, LCA, community recycling, waste management
Abstract in PolishŚrodowiskowa ocena cyklu życia (LCA) jest techniką zarządzania środowiskowego, która ze względu na swój potencjał może znaleźć wiele obszarów zastosowań. W literaturze przedmiotu podkreśla się jej istotną rolę w aspekcie zwiększenia efektywności gospodarki odpadami. Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji na ten temat, a jego nadrzędnym celem jest przedstawienie LCA w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ocena szans popularyzacji tej koncepcji w Polsce. Na podstawie wyników własnych badań ankietowych wykazano, iż zdecydowana większość respondentów wprawdzie zapewniła o poczuciu swojej świadomości ekologicznej, niemniej jednak niewiele ponad 60% ankietowanych zadeklarowało systematyczną segregację odpadów komunalnych. Budowanie zatem gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce wymaga zwiększenia zaangażowania społecznego oraz odpowiedniej edukacji w tym zakresie.
URL http://logistyka-odzysku.pl/wp-content/uploads/18_2015_1.pdf
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiArtykuł opublikowany w 2 językach: w języku polskim, s. 41-45 oraz w języku angielskim, s. 79-82.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?