Stabilność finansowa a stabilność makroekonomiczna na przykładzie polskiej gospodarki

Zuzanna Urbanowicz

Abstract

The aim of the article is to analyze the relationship between financial and macroeconomic stability in the Polish economy. The article has a theoretical and empirical character. In the first part the definitions and the methods of measuring the financial and macroeconomic stability are described. Then the subject, time range of the conducted research are presented, as well as the applied research method. The results of an empirical analysis of the bilateral relationship between financial and macroeconomic stability are contained at the end of the article. The conducted analysis of the literature leads to a conclusion that there is no uniformity in defining and measuring financial and macroeconomic stability. The conducted research confirms the existence of impact of the economic situation on the stability of the Polish financial system, while the reverse relationship, the impact of the situation in the financial system on the macroeconomic stability of Poland, has not been confirmed.
Author Zuzanna Urbanowicz (WT / KKG)
Zuzanna Urbanowicz,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsFinancial Stability vs. Macroeconomic Stability On The Example Of Polish Economy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No529
Pages369-381
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishstabilność finansowa, stabilność makroekonomiczna, analiza wielowymiarowa
Keywords in Englishfinancial stability, macroeconomic stability, multidimensional analysis
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza, na przykładzie Polski, związku między stabilnością finansową a makroekonomiczną. Opracowanie ma teoretyczno-empiryczny charakter. Najpierw omówiono definicje i metody pomiaru stabilności finansowej i makroekonomicznej. Następnie przedstawiono przedmiot, zakres czasowy badania i metodę badawczą. W ostatniej części zawarto wyniki analizy relacji między stabilnością finansową a makroekonomiczną. Analiza literatury doprowadziła do wniosku o braku jednorodności w definiowaniu oraz mierzeniu obu rodzajów stabilności. Warto podkreślić, że o ile w definiowaniu stabilności finansowej podkreśla się jej istotną rolę w kształtowaniu stabilności gospodarczej, to na poziomie definicji stabilności makroekonomicznej kwestia stabilności systemu finansowego jest często pomijana. Przeprowadzone badanie nie potwierdziło istnienia wpływu sytuacji systemu finansowego na stabilność makroekonomiczną, natomiast został potwierdzony związek odwrotny, tzn. stan koniunktury gospodarczej przekłada się na stabilność systemu finansowego.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.529.32
URL https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/102045/edition/59605
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?