Zaufanie w gospodarce współdzielenia

Katarzyna Czernek , Dagmara Wójcik , Paweł Marszałek

Abstract

The so-called sharing economy is one of the most important and widespread manifestations of technological progress, reflecting the growth of the “new economy.” It can be understood as a socio-economic model based on the grassroots initiatives of individual people (P2P relationships) that refer to not fully utilised resources, with sharing taking place through technology platforms, for a fee or free of charge. The aim of this article is a detailed description of trust, which is a foundation and an inalienable element of the sharing economy. The definitions and features of the sharing economy are presented, followed by the concept and functions as well as selected mechanisms of trust building. Subsequently, the concept of the so-called inter-intermediary trust, characteristic of the sharing economy, is introduced and outlined, and the mechanisms of its creation are described. Next, we discuss differences between trust and credibility and problems with building the credibility of digital platform users. The study finds that intermediary trust is inseparably connected with the sharing economy
Author Katarzyna Czernek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katarzyna Czernek,,
-
, Dagmara Wójcik - University of Economics in Katowice
Dagmara Wójcik,,
-
, Paweł Marszałek (WE / KB)
Paweł Marszałek,,
- Department of Banking
Other language title versionsTrust in the sharing economy
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2018
No3 (295)
Pages23-48
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishgospodarka współdzielenia, nowa gospodarka, zaufanie, zaufanie intermediacyjne
Keywords in Englishsharing economy, new economy, trust, intermediary trust
Abstract in PolishJednym z ważniejszych, a jednocześnie najszerzej rozpowszechnionych przejawów postępu technologicznego i upowszechniania się warunków nowej gospodarki jest tzw. gospodarka współdzielenia (sharing economy). Można przez nią rozumieć model społeczno-gospodarczy, oparty na oddolnych inicjatywach indywidualnych osób (relacje P2P), które odnoszą się do nie w pełni wykorzystanych zasobów, bazując na współdzieleniu realizowanym poprzez platformy technologiczne, za opłatą lub bezpłatnie. Celem artykułu jest szczegółowa charakterystyka zaufania, stanowiącego fundament i niezbywalny element gospodarki współdzielenia. Przedstawiono definicje i cechy samej gospodarki współdzielenia, a następnie – pojęcie, funkcje, a także wybrane koncepcje oraz mechanizmy budowania zaufania. Dalej dokonano konceptualizacji pojęcia tzw. zaufania intermediacyjnego, charakterystycznego dla sharing economy , oraz opisano mechanizmy jego budowania. Poruszono także kwestię różnic między zaufaniem a wiarygodnością. Z rozważań wynika, że zaufanie intermediacyjne jest nieodłącznie związane z gospodarką współdzielenia
URL http://gnpje.sgh.waw.pl/Numer-3-2018,6498
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?