Makroekonomiczna polityka zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-2015

Ryszard Barczyk

Abstract

One of the important aims realized by market economies in the sphere of macroeconomic stabilization is an increase of employment and reduction of unemployment. This intention is achieved by activities of macro- or micro-economic character on the labour market. Macroeconomic employment policy applies the tools of fi scal or/and monetary policy. Microeconomic regulation of the labour market uses active or passive instruments which improve the functioning of this market. The aim of this paper is to examine the nature of impact exerted by fi scal and monetary instruments used within the frameworks of employment policy on the shaping of unemployment rate in Poland's economy in the years 2000-2015. The article consists of two parts. In the fi rst one instruments of fi scal and monetary policies used on the labour market in market economies are discussed. The second part presents analysis of empirical results which indicate that the role of macroeconomic employment policy in Poland is not unequivocal.
Author Ryszard Barczyk (WT / KKG)
Ryszard Barczyk,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsMacroeconomic Policy of Employment in Poland's Economy in the Years 2000-2015
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2016
No44/2
Pages33-46
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishbezrobocie, zatrudnienie, polityka fi skalna, polityka pieniężna, polityka stabilizacji
Keywords in Englishunemployment, employment, fi scal policy, monetary policy, stabilization policy
Abstract in PolishJednym z ważniejszych celów realizowanych w gospodarkach rynkowych w sferze stabilizacji makroekonomicznej jest wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia. Zamiar ten jest osiągany poprzez, mające charakter makro- lub mikroekonomiczny, działania na rynku pracy. Makroekonomiczna polityka zatrudnienia wykorzystuje narzędzia polityki fi - skalnej lub/i pieniężnej. Mikroekonomiczna regulacja rynku pracy wykorzystuje aktywne lub pasywne instrumenty doskonalące funkcjonowanie rynku pracy. Celem pracy jest zbadanie charakteru oddziaływania narzędzi fi skalnych i pieniężnych stosowanych w ramach polityki zatrudnienia na kształtowanie się stopy bezrobocia w gospodarce polskiej w latach 2000-2015. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej z nich omówiono narzędzia polityki fi skalnej i pieniężnej, stosowane na rynku pracy w gospodarkach rynkowych. Część druga przedstawia analizę uzyskanych wyników empirycznych, które wskazują, że rola makroekonomicznej polityki zatrudnienia w Polsce nie jest jednoznaczna.
DOIDOI:10.18276/sip.2016.44/2-03
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t2.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruProblemy współczesnej ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?