Struktura oraz skuteczność pozyskiwania środków na projekty unijne realizowane w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007-2013

Agnieszka Mrozińska

Abstract

Regional policy pursued by the public authorities needs to construct optimal solutions for the areas which it is dedicated to. The possibility of using European Union Structural Funds forced the development of a mechanism by which the spatial oriented intervention was directed. In Poland, for the distribution of funds it was decided to isolate the regional and national programs, which resulted in a partial decentralization of the management of cohesion policy instruments. The aim of the paper is to compare the number and value of applications submitted for co-financing of projects from the European Union funds in the period 2007-2013 and to assess the effectiveness of the beneficiries in applying for funding. The study points to the diversity of structures and the number of projects submitted applications, and evaluates the effectiveness in seeking to obtain the assistance.
Author Agnieszka Mrozińska (WZ / KIiN)
Agnieszka Mrozińska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsStructure and Effectiveness of Obtaining Funds on The EU Projects Implemented in Polish Voivodeship Cities in The Perspective 2007-2013
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No467
Pages57-69
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmiasto, finanse, polityka regionalna
Keywords in Englishcity, finance, regional policy
Abstract in PolishPolityka regionalna prowadzona przez władze publiczne wymaga skonstruowania rozwiązań optymalnych dla obszarów, którym jest dedykowana. Możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wymusiła opracowanie mechanizmu, według którego odbywało się przestrzenne ukierunkowanie interwencji. W Polsce do rozdysponowania środków pieniężnych zdecydowano się na wyodrębnienie programów regionalnych i programów ogólnopolskich, co spowodowało częściową decentralizację zarządzania środkami instrumentów polityki spójności. Celem artykułu jest porównanie liczby i wartości wniosków składanych o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2007-2013 oraz ocena skuteczności beneficjentów w aplikowaniu o finansowanie. Badanie wskazuje na różnorodność struktury liczebności i wartości projektów w składanych wnioskach według programów operacyjnych, w ramach których kierowane były wnioski, a także ocenia skuteczność w staraniu się o uzyskanie wsparcia.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.467.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/40689?tab=1
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRegiony, metropolie, miasta
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?