Wpływ składu fazy olejowej na właściwości reologiczne kremów kosmetycznych zawierających olej ze słodkich migdałów oraz olej z wiesiołka

Paula Knast , Ryszard Zieliński

Abstract

In this paper we present the results of rheological studies on cosmetic creams of O/W type containing as an oil phase a mixture of sweet almond oil and evening primrose oil. The influence of temperature on the shape of the rheological curves of the creams was determined. It has been found that, in rheological terms, the tested creams can be treated as nonbinghamian liquids exhibiting the characteristics of pseudoplastic systems throughout the temperature range under investigation. It has been shown that all our experimental results can be very well described by the rheological equation proposed by Hershel and Buckley. It was alsofound that the value of the molar activation energy of the viscous flow determinedforthe tested cosmetic creams depends on the composition of their oil phase and exhibits a maximum value for the system containing 40% of evening primrose oil.
Author Paula Knast
Paula Knast,,
-
, Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsEffect of oil phase composition on rheological properties of cosmetic creams containing sweet almonds oil and evening primrose oil
Pages132-143
Publication size in sheets0.55
Book Lech Tomasz, Salerno-Kochan Renata (eds.): Jakość kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Quality of cosmetics and household chemical products, Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, 2017, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, ISBN 978-83-949236-2-4, 221 p.
Keywords in Polish kremy kosmetyczne, olej zesłodkich migdałów, olej z wiesiołka, właściwości reologiczne
Keywords in Englishcosmetic creams, sweet almonds oil, evening primrose oil, rheological properties
Abstract in PolishW niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych kremów kosmetycznych typu olej w wodzie, zawierających jako fazę olejową mieszaniny oleju ze słodkich migdałów oraz oleju z wiesiołka. Określono wpływ temperatury na kształt krzywych reologicznych kremów. Stwierdzono, że pod względem reologicznym badane kremy można traktować jako ciecze niebinhamowskie wykazujące cechy układów pseudoplastycznych w całym badanym zakresie temperatur. Wykazano, że wszystkie uzyskane wyniki doświadczalne można bardzo dobrze opisać równaniem reologicznym zaproponowanym przez Hershelai Buckleya. Stwierdzono także, że wyznaczona na podstawie pomiarów reologicznych wartość molowej energii aktywacji lepkiego przepływu badanych kremów kosmetycznych zależy od składu ich fazy olejowej i wykazuje maksimum dla układu zawierającego w fazie olejowej 40% oleju z wiesiołka.
URL https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Kosmetyki.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?