Wpływ wspólnej polityki rolnej UE na różnice w produktywności rolnictwa indywidualnego z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach zasobowych (przypadek gospodarstw FADN z regionu wielkopolskiego na tle sytuacji w Polsce)

Marta Guth , Katarzyna Smędzik-Ambroży

Abstract

The aim of the article was to determine if the subsidies from the EU Common Agricultural Policy (CAP) affected the reduction of differences in the productivity of individual farms from the areas of diverse conditons of resources in Poland and in Wielkopolska region. The research contained individual FADN farms from Poland. The scope of the analysis covered the years 2004-2014, spatial - Poland with particular emphasis on Wielkopolska. The article showed that the Common Agricultural Policy affected decrasing differences in the productivity of individual farms from areas with favorable and unfavorable resource conditions of agriculture in Poland and Wielkopolska region.
Author Marta Guth (WE / KMiGŻ)
Marta Guth,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsInfluence of The Common Agricultural Policy Of EU On Differences in Productivity of Farms From The Areas of Diverse Conditions of Resources (Case Of Fadn Farms In The Wielkopolska Region Against The Background Of The Situation in Poland)
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No475
Pages55-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishproduktywność rolnictwa, WPR, Polska, Wielkopolska
Keywords in Englishpoductivity of agriclture, CAP, Poland, Wielkopolska region
Abstract in PolishCelem artykułu było określenie, czy dopłaty ze wspólnej polityki rolnej UE (WPR) wpływają na zmniejszenie różnic w produktywności indywidualnych gospodarstw rolnych z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa w skali krajowej (Polska) i regionalnej (Wielkopolska). Badaniem objęto indywidualne gospodarstwa rolne, prowadzące rachunkowość rolną FADN nieprzerwanie od 2004 do 2014 roku, z poszczególnych województw w Polsce (4224 gospodarstw) i powiatów w Wielkopolsce (811 gospodarstw). Zakres czasowy analiz objął lata 2004-2014, przestrzenny Polskę ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Dowiedziono, że wspólna polityka w latach 2004-2014 oddziaływała jedynie na zmniejszenie różnic w produktywności rolnictwa indywidualnego z obszarów o korzystnych i niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa, w skali zarówno kraju, jak i regionu wielkopolskiego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.475.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41436
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-13)
Additional fields
Tytuł numeruProblemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?