The selected problems of economic development of Mexico at the begining of the twenty-first century

Aleksander Grzelak , Angelika Dziubak

Abstract

The purpose of this article is to describe the current economic situation of Mexico and the most important problems affecting its development. The time range of the analysis covers the period 2001-2010. At the beginning the evaluation of an economic situation of Mexico and its determinants have been made. Then the most important problems in the development of Mexico constituting a challenge for the authorities of the country for the next years have been presented. It has been stated that the economy of Mexico has achieved a relatively stable macroeconomic situation. Strong economic links with the United States are of great importance for the economic development of the country. However, Mexico still faces a lot of challenges, including, first of all, high level of poverty and unemployment, spatial disparities of income and drug business and the excessive dependence of foreign trade on the economy of the USA. Some of these problems are universal for developing countries.
Author Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Angelika Dziubak - Economic School Complex in Grudziądz
Angelika Dziubak,,
-
Other language title versionsWybrane problemy rozwoju gospodarczego Meksyku na początku XXI wieku
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No347
Pages144-154
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMeksyk, gospodarka, makroekonomia, narkobiznes, ubóstwo
Keywords in EnglishMexico, economy, macroeconomics, drug business, poverty
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie aktualnej sytuacji gospodarczej Meksyku i najistotniejszych problemów wpływających na jego rozwój. Zakres czasowy analiz obejmuje lata 2001-2010. Na początku została dokonana ocena sytuacji ekonomicznej Meksyku i jej uwarunkowań. Następnie przedstawiono najważniejsze problemy rozwoju Meksyku stanowiące wyzwanie dla władz kraju na najbliższe lata. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że Meksykowi udało się osiągnąć względnie stabilną sytuację makroekonomiczną. Duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego mają silne powiązania gospodarcze z USA. Przed Meksykiem wciąż jednak stoi wiele wyzwań. Najistotniejszymi problemami, z jakimi boryka się kraj, jest wysoki poziom bezrobocia, ubóstwa, duże nierówności społeczne, dysproporcje przestrzenne oraz w dochodach ludności, a ponadto narkobiznes oraz silne uzależnienie gospodarcze od USA.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.347.14
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?