Praktyczne zastosowanie 5S w wybranych fabrykach branży motoryzacyjnej

Aleksandra Kamińska

Abstract

Obvious assumptions about the necessity of keeping an orderly workplace, systematized under 5S, can bring both qualitative and environmental benefits to the company. What is more, some enterprises use 5S additionally in order to enhance their market competitiveness. This tool, applied more broadly and for many different reasons in various organizations, is no longer a good practice only, but a powerful company's management tool. Its performance can be divided into three basic phases: training, implementation and monitoring, which compose a cycle that requires continuous improvement at each stage. The author attempts to depict the way of functioning of 5S method in some automotive factories, along with its limitations.
Author Aleksandra Kamińska (UEP)
Aleksandra Kamińska,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsPractical Application 5S in Selected Factories Automotive Industry
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No10
Pages134-144
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish5S, lean manufacturing, branża motoryzacyjna
Keywords in English5S, lean manufacturing, automotive industry
Abstract in PolishOczywiste założenie o konieczności utrzymywania uporządkowanego miejsca pracy, usystematyzowane pod postacią 5S, może przynosić zarówno jakościowe, jak i środowiskowe korzystne efekty dla przedsiębiorstwa. Co więcej, niektóre firmy posługują się 5S dodatkowo w celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Narzędzie to, coraz powszechniej wykorzystywane w różnych organizacjach i w coraz większej liczbie zastosowań, nie jest już tylko dobrą praktyką, ale znaczącym instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem. Jego funkcjonowanie można podzielić na trzy najważniejsze fazy: szkolenie, wdrażanie oraz monitorowanie, zamykające się w cykl wymagający nieustannego doskonalenia. Autorka podjęła próbę przedstawienia sposobu funkcjonowania metody 5S w wybranych fabrykach branży motoryzacyjnej z uwzględnieniem jej ograniczeń.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.10.10
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/10_kaminska.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_10_kaminska.pdf 332.61 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?