Gender Differences in E-commerce

Andrzej Szymkowiak , Urszula Garczarek-Bąk

Abstract

The purpose of this study is to determine if there are differences in online shopping behaviour between women and men. While gender is an important factor that affects purchasing behaviour it is still a poorly described construct, especially in the e-commerce market. This paper focuses on examining three areas: the sources of website visits, the infrastructure used to browse Internet resources and the activity on the website in case of the gardening sector (gender neutral). The activities of 352,971 people in the period from 1st October 2016 to 1st October 2017 were analysed. The results demonstrate that online shoppers behave similarly in many areas regardless of gender.
Author Andrzej Szymkowiak (WZ / KHiM)
Andrzej Szymkowiak,,
- Department of Trade and Marketing
, Urszula Garczarek-Bąk (WZ / KHiM)
Urszula Garczarek-Bąk,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsRóżnice w zachowaniach zakupowych kobiet i mężczyzn w e-commerce
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No 4 (375), tom II
Pages250-261
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishróżnice płci, e-commerce, zachowania zakupowe
Keywords in Englishgender differences, e-commerce, buying behaviour
Abstract in PolishCelem artykułu jest sprawdzenie, czy występują różnice w zachowaniach zakupowych on-line między kobietami a mężczyznami. Mimo iż płeć jest jednym z czynników, który wpływa na decyzje zakupowe konsumentów, jednak w aspekcie rynku e-commerce ten konstrukt jest wciąż niedostatecznie zbadany. W artykule omówiono wyniki analizy porównawczej wybranych parametrów związanych z korzystaniem ze sklepów internetowych, takich jak: zastosowane urządzenia, źródła wejść oraz statystyki sesji, na przykładzie wybranego sklepu internetowego z branży ogrodniczej (nieukierunkowanej na płeć nabywcy). W tym celu przeanalizowano 352 971 aktywności użytkowników z okresu od 1.10.2016 r. do 1.10.2017 r. Uzyskane wyniki wskazują, że osoby dokonujące zakupów w Internecie w wielu obszarach zachowują się podobnie bez względu na płeć.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c49ff1fb-bdec-4ef5-940b-f8883386b1b2/c/IBRKK-handel_wew_4-t.2-2018-250-261.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?