Aktywności prośrodowiskowe realizowane w łańcuchach dostaw

Anna Maryniak

Abstract

In recent years the customers, local communities, international organizations, government agencies and other stakeholders have put pressure on the world of business for environmental protection. The aim of the study is to determine to what extent enterprises have re-evaluated the approach to management in the supply chain towards “green” activities. The research was conducted among entities registered in Poland. The study, among other things, established that most frequent activities are those implemented in the area of product policy, while the least frequent activities are those implemented in the line of producer-supplier activities. This may indicate a low level of development of green chains and an easier way to enforce green behaviour from entities from the upper section of the supply chain.
Autor Anna Maryniak (WZ / KLiT)
Anna Maryniak
- Katedra Logistyki i Transportu
Tytuł czasopisma/seriiAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, (B 7 pkt)
Rok wydania2018
Tom19
Nr6
Paginacja1074-1077
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimzrównoważony łańćuch dostaw, zielony łańcuch dostaw, aktywności prośrodowiskowe, społeczna odpowiedzialnośc biznesu
Słowa kluczowe w języku angielskimsustainable supply chain, green supply chain, pro-environmental activities, corporate social responsibility
Streszczenie w języku polskimW ostatnich latach wzrasta presja ze strony klientów, społeczności lokalnych, organizacji międzynarodowych, agencji rządowych i innych interesariuszy wobec świata biznesu w zakresie oczekiwań dotyczących ochrony środowiska. Celem opracowania jest więc ustalenie w jakim wymiarze przedsiębiorstwa przewartościowały podejście do zarządzania w łańcuchach dostaw w kierunku działań „zielonych”. Badania przeprowadzono wśród podmiotów zarejestrowanych w Polsce. W opracowaniu między innymi ustalono, że najbardziej popularne są działania realizowane w obszarze polityki produktowej, natomiast w najmniejszym stopniu działania wykonywane na linii producent –dostawca. Może to świadczyć o niskim poziomie rozwoju łańcuchów zielonych oraz o łatwiejszej możliwości egzekwowani a zielonych zachowań od podmiotów z górnych odcinków łańcuchów dostaw
DOIDOI:10.24136/atest.2018.231
URL http://economic-research.pl/Journals/index.php/atest/article/view/998/963
Językpl polski
Punktacja (całkowita)7
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?