Factors influencing the financial expectations of students of economics

Adam Metelski

Abstract

In the literature, a lot of attention is paid to factors which influence a person’s level of income, but much less is focused on issues determining financial expectations. It is generally believed that a person’s income is dependent on their academic achievements. There is an increasing number of articles noting that physical activity can have a positive impact on the professional lives of people, at least by being beneficial for their health. Another significant factor is gender because those women who hold similar positions to men tend to earn lower salaries. This article is focused on determining whether school grades, physical activity and gender may affect students’ financial expectations. Students of economics participated in the study that was conducted by the author. As a result of the analyses carried out, it can be determined that physical activity and gender influence the financial expectations of students. In addition, the article also presents the financial expectations of Polish students and how they compare to those of other nationalities.
Author Adam Metelski (WE / KEiRK)
Adam Metelski,,
- Department of Education and Personnel Development
Journal seriesZeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, ISSN 1506-2635, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol43
No3
Pages73-84
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishoczekiwania finansowe, płeć, oceny szkolne, aktywność fizyczna, ludzie młodzi
Keywords in Englishfinancial expectations, gender, academic grades, physical activity, young people
Abstract in Polish W literaturze przedmiotu stosunkowo dużo uwagi poświęca się czynnikom wpływającym na poziom dochodów, natomiast mniejsze zainteresowanie wzbudza kwestia determinantów oczekiwań finansowych. Powszechnie uważa się, że wysokość zarobków osoby jest zależna od jej osiągnięć szkolnych. Coraz więcej artykułów naukowych zwraca także uwagę, że aktywność fizyczna może pozytywnie oddziaływać na życie zawodowe osoby, chociażby przez pozytywny wpływ na jej zdrowie. Kolejnym znaczącym czynnikiem jest płeć, ponieważ zazwyczaj kobiety piastujące podobne stanowiska do mężczyzn wykazują niższe zarobki. Celem niniejszego artykułu jest określenie, czy oceny szkolne, aktywność fizyczna oraz płeć kształtują oczekiwania finansowe studentów. W przeprowadzonym badaniu wzięli udział studenci kierunków ekonomicznych. W wyniku dokonanych analiz można stwierdzić, że na wysokość oczekiwanych zarobków oddziałują aktywność fizyczna oraz płeć. Dodatkowo w pracy przedstawiono także oczekiwania finansowe polskich studentów oraz to, jak kształtują się one na tle innych narodowości.
DOIDOI:10.25944/znmwse.2019.03.7384
URL https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2314887
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?