Application of Hansen solubility parameters to extraction process of phenolic compounds from pot marigold flowers

Anna Kwaśna , Marzena Zygmanowska , Ryszard Zieliński

Abstract

In this work we desribe results of our study on the effect of extraction time as well as the composition of the solvents used during the extraction of pot marigold (Calendula officinalis) flowers in order to obtain the information on the antiradical activity the extracts of a potential use in cosmetic products. We have investigated a various of ethanol – water mixtures as effective extrahents of antiradical components. The antiradical activity of Calendula officinalis flowers extracts obtained in such a way was evaluated for freshly obtained extracts by means of spectrophotometric determination of total phenolics and flavonoids content as well as using kinetics DPPH• radical assays. In our DPPH• radical kinetic assay it was observed that the antiradical activity of Calendula officinalis extracts determined by various methods strongly depends on the duration of the extraction process. It was found that initial rate of the DPPH• radical quenching in the presence of the extracts of marigold flowers obtained using various water-ethanol mixtures reaches a maximum value for the extracts obtained in the system containing only ethanol This result is in agreement with the results of total phenolics content determination in the extracts.
Author Anna Kwaśna (WT / KTiAI)
Anna Kwaśna,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Marzena Zygmanowska (WT / KTiAI)
Marzena Zygmanowska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsZastosowanie parametrów rozpuszczalności Hansena do ekstrakcji związków fenolowych z kwiatów nagietka
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No4 (57)
Pages102-113
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishprzeciwutleniacze, etanol, ekstrakcja, parametry rozpuszczalności Hansena, związki fenolowe, kwiaty nagietka
Keywords in Englishantioxidants, ethanol, extraction, Hansen solubility parmeters, phenolic compounds, pot marigold flowers
Abstract in PolishW niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu czasu ekstrakcji oraz składu rozpuszczalników użytych w procesie ekstrakcji kwiatów nagietka (Calendula officinalis) w celu uzyskania informacji o aktywności przeciwrodnikowej ekstraktów o potencjalnym zastosowaniu w wyrobach kosmetycznych. Badano różne mieszaniny etanolu z wodą jako efektywne ekstrahenty związków przeciwrodnikowych. Aktywność przeciwrodnikową tak otrzymanych ekstraktów Calendula officinalis wyznaczano dla świeżo pozyskanych ekstraktów na drodze spektrofotometrycznego oznaczania całkowitej zawartości fenoli i flawonoidów oraz stosując metodę kinetyczną, wersję metody z rodnikiem DPPH•. Stwierdzono, że aktywność przeciwrodnikowa ekstraktów z kwiatów nagietka wyznaczona różnymi metodami w znacznym stopniu zależy od czasu trwania procesu ekstrakcji. Stwierdzono, że początkowa szybkość wygaszania rodnika DPPH• w obecności ekstraktów z kwiatów otrzymanych w układach zawierających różne mieszaniny wody i etanolu osiąga maksymalną wartość dla ekstraktów otrzymanych w układzie zawierającym tylko etanol. Wynik ten jet zgodny z wynikami oznaczeń całkowitej zawartości związków fenolowych w ekstraktach.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2018.04.09
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/tpj_4_57_2018.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 22-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?