Czynniki wzrostu gospodarczego Polski na tle wybranych państw świata w latach 2005-2013

Marcin Spychała

Abstract

The main purpose of this article is to present the dynamics of GDP and to indicate the factors influencing economic growth during the recent financial crisis in the Polish economy and in selected countries between 2005 and 2013. In comparison to other European Union member states and other countries of the OECD, Poland recorded the highest level of economic growth in 2009. The negative effects of the financial crisis included a reduction in private consumption and in the investment demand of companies, with investment demand decreasing more significantly than private consumption. The financial crisis also resulted in decreased levels of exports and imports in OECD and EU countries.
Author Marcin Spychała (WE / KFP)
Marcin Spychała,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsKey Economic Growth Factors in Poland and Selected Countries of the World During the Years 2005-2013
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No4
Pages5-29
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishwzrost gospodarczy, PKB, konsumpcja prywatna, inwestycje, eksport, import
Keywords in Englisheconomic growth, GDP, private consumption, investments, exports, imports.
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania dynamiki PKB oraz wskazanie czynników zmienności wzrostu gospodarczego w okresie kryzysu w gospodarce Polski oraz w wybranych państwach świata w latach 2005-2013. W porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej oraz OECD w 2009 roku odnotowano w Polsce najwyższy wzrost gospodarczy. Negatywnym skutkiem kryzysu finansowego było zmniejszenie prywatnego popytu konsumpcyjnego oraz popytu inwestycyjnego przedsiębiorstw, który obniżył się w większym stopniu niż konsumpcja prywatna. Kryzys finansowy wpłynął również na ograniczenie eksportu oraz importu w państwach Unii Europejskiej oraz OECD.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/01_spychala.pdf
Languagepl polski
File
01_spychala.pdf 919.15 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?