Specyfika zarządzania ludźmi w organizacjach pozarządowych jako szczególnym typie podmiotów ekonomii społecznej

Joanna Schmidt

Abstract

The aim of this article is to indicate the specific situation and requirements of social economy entities in the area of human resource management and to present solutions specific to the sector. Social economy organizations have to take into account both economic and social criteria in their activities and therefore face ing a number of challenges not only related to the business, but also related to the particular philosophy of management (including managing people) associated with the idea of social economy. Due to the wide variety of legal forms and solutions used amongst social economy entities, the article focuses in particular on non-governmental organizations. The text analyzes NGOs, the key areas of human resource management in the social economy, their role and the tools used in such organizations.
Author Joanna Schmidt (WE / KEiRK)
Joanna Schmidt,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsSpecificity of Human Resource Management in Social Economy Entities, with Special Reference to Ngos
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No7
Pages99-115
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzarządzanie zasobami ludzkimi, organizacje pozarządowe, ekonomia społeczna
Keywords in Englishhuman resource management, NGOs, social economy
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie specyficznej sytuacji, a także wymogów podmiotów ekonomii społecznej w zakresie zarządzania ludźmi oraz przedstawienie stosowanych rozwiązań charakterystycznych dla tegoż sektora. Organizacje ekonomii społecznej, działając z uwzględnieniem zarówno ekonomicznych, jak i społecznych kryteriów, stoją bowiem przed wieloma wyzwaniami związanymi nie tylko z prowadzoną działalnością, ale również z zasadami wewnętrznej organizacji uwzględniającymi szczególną filozofię zarządzania (w tym zarządzania ludźmi) związaną z ideą ekonomii społecznej. Ze względu na dużą różnorodność form prawnych i rozwiązań stosowanych wśród podmiotów ekonomii społecznej, w artykule skoncentrowano się w szczególności na organizacjach pozarządowych. W artykule zanalizowano główne obszary zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze ekonomii społecznej, ich rolę oraz stosowane w organizacjach narzędzia.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/07_schmidt.pdf
Languagepl polski
File
07_schmidt.pdf 1.63 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?