Stanowisko Unii Europejskiej wobec nowej agendy rozwojowej Post 2015

Filip Kaczmarek

Abstract

The validity of the current global development agenda, known as the Millennium Development Goals (MDGs) ends on December 31, 2015. International community has worked on the new development agenda since 2010. The new development agenda will replace the MDGs from 1 January 2016. The European Union is a very active participant in the work on the shape of the new development agenda. EU activity in this area is coming clearly both from the organization’s ambition, wanting to play the role of a „global player” and the importance of global development policy objectives for the EU’s development cooperation. Not coincidentally, the European Union announced the 2015 European Year of Development (EYD). The article presents the position of the most important institutions of the EU towards a new agenda for development (Post 2015 agenda).
Autor Filip Kaczmarek (WE / KPEiPR)
Filip Kaczmarek
- Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
Inne wersje tytułuEU position on the Post 2015 development agenda
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Strategiczny, ISSN 2084-6991, (B 8 pkt)
Rok wydania2015
Nr8
Paginacja 279-292
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimpolityka rozwojowa, ONZ, UE, Milenijne Cele Rozwoju
Klasyfikacja ASJC3320 Political Science and International Relations
Streszczenie w języku polskimWażność aktualnej, globalnej agendy rozwojowej, znanej pod nazwą Milenijne Cele Rozwojowe (MDGs), kończy się 31 grudnia 2015 r. Od 2010 r. trwają prace analityczne, programowe i polityczne nad nową agendą rozwojową, która zastąpi MDGs począwszy od 1 stycznia 2016 r. Unia Europejska jest bardzo aktywnym uczestnikiem prac nad kształtem kolejnej agendy rozwojowej. Aktywność UE w tym obszarze wynika zarówno z ambicji tej organizacji, chcącej odgrywać rolę „globalnego gracza”, jak i znaczenia założeń globalnej polityki rozwojowej dla unijnej współpracy rozwojowej. Nieprzypadkowo Unia Europejska ogłosiła rok 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju – European Year for Development (EYD). Artykuł przedstawia stanowisko najważniejszych instytucji UE wobec nowej agendy rozwojowej (Post 2015).
DOIDOI:10.14746/ps.2015.1.19
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/5319/5413
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper) [Nieaktywne]: 2017 = 0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?